tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Grunden till hörselskador kan uppstå redan i livmodern

Publicerad: 9 december 2015, 07:48

HÖRSELSKYDD.

Barn som utsätts för buller i livmodern löper större risk för hörselskador, enligt en studie från Karolinska institutet. Gravida kvinnor avråds nu från att vistas i bullriga miljöer.


Tidigare har man trott att moderns livmoder skyddar fostret från yttre ljud och buller. Nu antyder en svensk studie att framför allt lågfrekvent buller når fostret och kan orsaka hörselskador senare i livet.

Studien omfattar 1,4 miljoner svenska barn och visar att barn till kvinnor som arbetat heltid i yrken med hög bullernivå under graviditeten, har 80 procent högre risk att drabbas av hörselskada, jämfört med barn hos mödrar som inte utsatts för buller i sitt yrke. Hos en procent av barnen krävde hörselskadorna utredning av specialistläkare. Riskökingen är statistiskt säkerställd och hänsyn har tagits till socioekonomiska faktorer.

Forskarna avråder därför gravida kvinnor från att exponeras för buller i sitt arbete.

– Arbetsmiljöverkets rekommendation är att gravida inte ska exponeras över 80 dBA, men denna rekommendation följs tyvärr inte alltid i dag. Vår studie visar att det är angeläget att denna rekommendation verkligen följs av arbetsgivarna. Även om kvinnorna använder hörselskydd vid höga bullernivåer så skyddar det inte barnets hörsel, säger Jenny Selander, forskare vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Studien är en kohortstudie där uppgifterna hämtades från nationella register. Forskarna påpekar att indelningen efter mödrarnas yrke medför en svaghet då faktisk exponering för ljud inte har kontrollerats, och variationer kan förekomma. Enligt dem krävs mer studier för att utreda riskerna vid mer exakta ljudnivåer, frekvenser och exponeringstid.

Totalt hade 6 000 gravida kvinnor exponerats för hög bullernivå i sitt arbete, och 290 000 hade exponerats för medelhög bullernivå. Med hög bullernivå avses över 85 dBA, och medelhög mellan 75-84 dBA.

Studien är publicerad i Environmental health perspectives.

Läs mer i abstract:

Jenny Selander med flera. Maternal Occupational Exposure to Noise during Pregnancy and Hearing Dysfunction in Children: A Nationwide Prospective Cohort Study in Sweden. Environmental health perspectives, publicerad online 9 december 2015. Doi: 10.1289/ehp.1509874

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev