Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Barnsjukvård

Hög pollenhalt under fostertiden kan öka överkänslighet

Publicerad: 15 september 2003, 08:35

När en gravid kvinna utsätts för höga halter björkpollen finns vissa tecken på ökad känslighet för björkpollen för barnet. Dock var sambandet inte signifikant, enligt en svensk studie som publiceras i tidskriften Allergy. Risken för barnet är större när det självt utsätts för höga pollenhalter under livets första tre månader.


Sambanden mellan allergi och överkänslighet hos barn, och allergen som mamman utsatts för under graviditeten är oklara. Svenska forskare från Huddinge universitetssjukhus, Sachsska barnsjukhuset i Stockholm och Karolinska sjukhuset i Solna använde våren 1993 som studieobjekt, eftersom det då förekom extremt höga halter björkpollen i Stockholmsluften. Året därpå var halterna låga.  I studien ingick 387 barn med ärftlighet för överkänslighet. Barnen föddes i juli-oktober 1993 och 1994, vilket innebar att deras mammor antingen utsattes för höga eller låga halter björkpollen under graviditeten. När barnen var 4,5 år undersöktes de med pricktest, RAST-test för IgE-antikroppar mot björkpollen och rekombinant björkpollenallergen rBET v1 i serum.  Av barnen som föddes 1993 hade 7,6 procent ett positivt pricktest, mer än 3 millimeter, jämfört med 4,6 procent för dem som föddes 1994. Skillnaden var dock inte statistiskt säkerställd. En liknande tendens sågs med RAST-test och förekomst av rBET v1.  En jämförelse gjordes också med barn födda våren 1993, som själva direkt exponerats för höga björkpollenhalter. Dessa barn hade en mer än fördubblad risk för överkänslighet än de barn som då låg i sin mammas mage. Denna skillnad var signifikant.  Forskarna konstaterar att det finns en tendens mot att barnets risk för överkänslighet ökar när mamman utsätts för höga allergenhalter, men att risken tycks vara lägre än när barnet självt utsätts för allergenet.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev