tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Inhalationssteroider verkar inte hjälpa för tidigt födda

Publicerad: 12 januari 2018, 11:00

Forskarna såg en ökad dödlighet bland mycket för tidigt födda som behandlades med inhalationssteroider.

Foto: Thinkstock

Att ge mycket för tidigt födda barn steroider för att undvika kronisk lungsjukdom tycks inte vara någon bra idé. Enligt en ny studie kopplas behandlingen till ökad dödlighet.


Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


– Den här studien är något av en showstopper och jag skulle tro att den kan bli dödsstöten för tidig behandling med inhalationssteroider hos extremt för tidigt födda, säger Baldvin Jonsson, docent och överläkare på neonatalavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset.

Barn som föds mycket för tidigt har en ökad risk att utveckla den kroniska lungsjukdomen bronkopulmonell dysplasi, BPD. Sjukdomen är kopplad till flera svårigheter senare i livet, bland annat ökad dödlighet, hjärt-kärlproblem liksom motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Ett sätt att minska risken för BPD är att behandla barnen med steroider, antingen intravenöst eller lokalt via inhalation.  Men det vetenskapliga stödet för effekten har varit osäker. Tidigare studier har inte kunnat visa bra resultat för tidig behandling varken med intravenös- eller inhalationssteroider.

De nya resultaten, som publiceras i New England Journal of Medicine, kommer från en uppföljning till en studie som samma forskargrupp publicerade 2015. Syftet med ursprungsstudien var att ta reda på hur de extremt för tidigt födda barnen påverkades av tidig behandling med inhalationssteroider.

De första resultaten visade att förekomsten av BPD minskade bland de barn som behandlades. Men ett bifynd var att man såg en ökad dödlighet i behandlingsgruppen.
– Ökningen var inte statistiskt signifikant men väckte frågor och stärkte den negativa syn många hade på tidig inhalationsbehandling, säger Baldvin Jonsson.

I studien ingick 863 barn från 40 kliniker i nio länder födda mellan graviditetsvecka 23 och 28.  Dessa lottades till att få inhalationer med budesonid eller placebo. Behandlingen startades strax efter födseln och pågick under i snitt 34 dagar.

När forskarna nu följde upp barnen vid 18 till 22 månaders korrigerad ålder, såg man inga skillnader mellan grupperna vad gäller cerebral pares, syn- och hörselnedsättningar eller andra kognitiva, motoriska eller psykologiska funktioner.

Däremot såg man alltså nu en signifikant skillnad i dödlighet mellan grupperna. I behandlingsgruppen var det 20 procent av barnen som avlidit och 14 procent i placebogruppen. Forskarna bakom studien skriver att de inte har några teorier om vad den bakomliggande orsaken är och menar att resultaten gör det svårt att tolka nettoeffekten av behandlingen.

Förra året kom en metaanalys från Cochrane där man såg en signifikant behandlingseffekt på BPD med tidiga inhalationssteroider, utan ökad risk för dödlighet. Baldvin Jonsson menar att det gjorde att många kliniker som varit på väg att fasa ut behandlingen på grund av brist på evidens övervägt att ha den kvar.
– I och med de nya resultaten är min uppfattning att det inte kan rekommenderas, säger Baldvin Jonsson.

Läs abstract till studien:
Dirk Bassler med flera. Long-Term Effects of Inhaled Budesonide for Bronchopulmonary Dysplasia. New England Journal of Medicine, publicerad online 10 januari 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1708831

Relaterat material

Ny överlevnadstrend för väldigt tidigt födda

Viss fördel för inhalerade steroider

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev