fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Jordnötsplåster kan bita på allergi

Publicerad: 14 november 2017, 16:00

Jordnötsallergi är en vanlig och svår födoämnesallergi som kan leda till en dödlig överkänslighetsreaktion.

Foto: Thinkstock

Ett plåster som frisätter jordnötsprotein ser ut att kunna förbättra toleransen för jordnötter hos allergiska barn, enligt nya fynd i tidskriften Jama.


Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


– Det är ett tilltalande sätt att försöka inducera tolerans. Risken för kraftiga immunologiska reaktioner är troligtvis mindre när jordnötsprotein tillförs i små mängder via huden än via smakportioner som är fallet i dag, säger Göran Wennergren, barnallergolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Jordnötsallergi är en vanlig och svår födoämnesallergi som kan leda till en dödlig överkänslighetsreaktion. Nyare forskningsfynd pekar på att kroppen kan bilda en skyddande immunitet om barn utsätts för nötterna tidigt i livet. Svenska barnallergologer har nyligen föreslagit att jordnötter aktivt ska introduceras i kosten till spädbarn, vilket Dagens Medicin rapporterat om.

Nu kommer ett nytt koncept på så kallat aktivt införande där ett internationellt forskarlag har tagit fram ett plåster som frisätter olika doser av jordnötsprotein.

I fas 2-studien ingick 221 barn och vuxna med jordnötsallergi. Via lottning fick de dagligen ett plåster som frisatte placebo eller jordnötsprotein i olika doser. Det primära effektmåttet var andelen patienter som fick en högre toleransnivå efter tolv månader. De skulle tåla en tio gånger högre dos av jordnötsprotein än de reagerat på tidigare eller minst 1 000 milligram jordnötsprotein. Det sistnämnda motsvarar ungefär 100 jordnötter, enligt Göran Wennergren.

En förbättrad tolerans sågs i stort för gruppen som fick ett plåster med 250 mikrogram jordnötsprotein, vilket var den högsta dosen. Tydligast var dock effekten hos barn där 53 procent uppnådde tolerans. Motsvarande siffra i placebogruppen låg på 19 procent.

– Att effekten är så hög inom placebogruppen är något förvånande. Möjligtvis fanns här patienter som tidigare reagerat på väldigt låga koncentrationer av jordnötter. En tio gånger högre dos kanske inte är en tillräckligt drastisk gräns för dessa patienter, säger Göran Wennergren.

Andelen patienter som drabbades av biverkningar i form av lokala hudreaktioner var nästan densamma mellan alla grupper.

En begränsning med studien är att de svårast sjuka patienterna uteslöts, menar Göran Wennergren.

– Alla som tidigare haft en anafylaktisk reaktion, alltså en akut överkänslighetsreaktion, fick inte delta. Jag skulle gärna vilja se hur plåstret fungerar på dessa patienter som är de allra känsligaste.

Patienterna rekryterades mellan 2012 och 2014. Deras snittålder var 11 år och de kom från 22 olika kliniker i Europa och USA. Härnäst ska plåstret innehållandes 250 mikrogram jordnötsprotein utvärderas i en fas 3-studie.

Läs mer i abstract:

Hugh Sampson med flera. Effect of Varying Doses of Epicutaneous Immunotherapy vs Placebo on Reaction to Peanut Protein Exposure Among Patients With Peanut Sensitivity A Randomized Clinical Trial. Jama, publicerad online den 14 november 2017. DOI: 10.1001/jama.2017.16591

Relaterat material

Taktik mot nötallergi verkar hålla i längden

Intag av jordnötter gav effektivt skydd mot jordnötsallergi

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev