Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Korsett stoppade kröken

Publicerad: 15 oktober 2013, 09:22

Behandling med korsett motverkade kraftigt krökt ryggrad hos barn med skolios, jämfört med enbart observation.


Skolios innebär att ryggraden är krökt i sidled. Orsaken till den vanligaste formen, idiopatisk skolios, är okänd. Oftast visar sig krökningen av ryggraden vid puberteten, när kroppen växer som fortast.

Enligt forskare bakom en delvis randomiserad studie har det saknats vetenskapligt underlag för att korsettbehandling hjälper barn och ungdomar med idiopatisk skolios, och hög risk att utveckla en kraftig krök.

I den nu aktuella studien i New England Journal of Medicine såg de en så tydlig effekt att studien fick avbrytas i förtid.

242 barn mellan 10 och 15 år inkluderades under en fyraårsperiod. Knappt hälften randomiserades till korsettbehandling i minst 18 timmar per dygn, eller till observation, tills behandlingen antingen lyckats eller misslyckats.

Resten fick själva välja att bära korsett eller inte, eftersom det var svårt att hitta patienter som var villiga att randomiseras.

Behandlingen ansågs ha misslyckats om kröken ökat till 50 grader, eftersom en så pass stor krök är förknippad med hög risk att förvärras och behöva opereras efter att barnet växt färdigt.

Om skelettet växt färdigt utan att kröken blivit så stor ansågs behandlingen däremot ha lyckats.

Men studien avbröts alltså i förtid, knappt sex år efter att den startat.

Sett till samtliga patienter visar resultaten att behandlingen lyckats hos 72 procent av barnen som instruerats att bära korsett, jämfört med 48 procent i observationsgruppen.

Sannolikheten för en lyckad behandling ökade med antal timmar per dygn som korsetten faktiskt användes. Bäst effekt sågs hos dem som använt sin korsett i minst 13 timmar per dygn i genomsnitt.

Forskarna påpekar dock att det även bland dem som bara observerats, eller bara använt korsetten lite grann, var många som klarade sig undan kraftig krök.

Av det drar de slutsatsen att indikationerna för vilka som ska korsettbehandlas kan behöva snävas till.

Läs abstract:

Stuart L Weinstein med flera. Effects of Bracing in Adolescents with Idiopathic Scoliosis. New England Journal of Medicine 2013; 369: 1512-1521 DOI: 10.1056/NEJMoa1307337

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News