Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Läkemedel mot adhd får skrivas ut av fler läkare

Publicerad: 1 december 2008, 13:15

Narkotikaklassade läkemedel ska kunna skrivas ut till barn om andra icke-farmakologiska metoder visat sig otillräckliga. Det fastslår Läkemedelsverket i en ny behandlingsrekommendation som släpptes i dag.


Samtidigt som de nya behandlingsrekommendationerna kommer får också läkare med specialistkompetens inom samtliga psykiatriska specialiteter samt specialister i barn- och ungdomsneurologi med habilitering rätt att förskriva narkotikaklassade adhd-läkemedel till barn.

Tidigare fick dessa läkemedel bara förskrivas av specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering.

Det finns två läkemedel som är godkända för behandling av adhd hos barn, Concerta (metylfenidat) och Strattera (atomoxetin). Dessutom kan amfetamin och dexamfetamin förskrivas på licens.

I sina behandlingsrekommendationer konstaterar Läkemedelsverket att alla adhd-patienter inte behöver behandlas med läkemedel. Om läkemedel används, ska de vara en del av ett behandlingsprogram och bara användas om till exempel stödåtgärder inte har fungerat. Det är också viktigt att patienterna utreds ordenligt innan läkemedel sätts in och att man bland annat tittar på tidigare missbruk och hjärt-kärlsjuklighet.

Vid läkemedelsbehandling av barn rekommenderar Läkemedelsverket metylfenidat som förstahandspreparat, om det gäller korttidsbehandling, eftersom flest studier har gjorts på detta läkemedel. Om det finns särskilda omständigheter, till exempel missbruk i familjen, alternativt svåra tics eller sömnstörningar, kan atomoxetin vara förstahandspreparat.

I sista hand kan amfetaminpreparat användas.

Läkemedelsverket avråder från att kombinera olika preparat mot adhd.

Dessutom slår myndigheten fast att omega-3-fettsyror inte kan anses ha någon säker positiv effekt på barn med adhd, utan att fortsatta studier behövs.

De studier som finns på Concerta och Strattera när det gäller behandling under längre tid visar att omkring hälften av de barn som påbörjar läkemedelsbehandling mot adhd har avslutat den efter två år – oftast på grund av att läkemedlen inte gav tillräckligt bra effekt.

Varken metylfenidat eller atomoxetin är godkänt för behandling av vuxna i EU, men däremot i USA. I behandlingsrekommendationen konstaterar Läkemedelsverkets expertgrupp att det finns vetenskapligt stöd för att korttidsbehandla även vuxna med centralstimulantia i upp till en eller två månader – förutsatt att de inte missbrukar alkohol eller narkotika. Däremot saknas tillförlitliga data när det gäller långtidsbehandling.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev