Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Lovande data vid sällsynt leukemi

Publicerad: 2 juni 2018, 08:34

Foto: Thinkstock

Barn och unga med högriskvarianter av T-cellsleukemi uppvisade tydligt ökad överlevnad med kombinationsbehandling där läkemedlet nelarabin ingick, visar en amerikansk studie.


Ämnen i artikeln:

LeukemiHematologiASCO

Sjukdomen akut lymfatisk leukemi av T-cellstyp, T-ALL, är mycket allvarlig och patienter som drabbas av återfall har dålig prognos, varför det är viktigt med bra primärbehandling. En randomiserad fas 3-studie som lyfts vid årets Asco-kongress ger nu ökat hopp för patienter med sjukdomen.

I studien ingick nästan 1 900 barn och unga, vilket gör studien till den största någonsin på området. Behandlingsresultaten för samtliga patienter i den randomiserade studien anses vara goda, 90 procent av patienterna levde efter fyra år, och hos 84 procent kunde inga cancerceller detekteras. Särskilt gynnades de med medelhög- eller högriskvarianter av T-ALL.

– Historiskt överlevde ungefär 80 procent i denna grupp fyra år efter att de har behandlats, men vi kände att det behövde bli bättre. Vår studie visar att vi kan öka överlevnadsgraden med omkring 10 procentenheter, vilket var uppmuntrande, säger Kimberley Dunsmore, läkare och professor vid Virginia Tech Carilion School of Medicine, Roanoke USA, i ett pressmeddelande från Asco.

Studien inleddes 2007 och omfattade deltagare mellan ett och 30 år, där 94 procent hade diagnosen T-ALL och de resterande T-lymfoblastlymfom, T-LBL. I studien fördelades patienterna i fyra armar. Alla fick behandling enligt ett standardiserat kombinationsprotokoll där flera cytostatika ingick. Som tillägg randomiserades patienter till att antingen få metotrexat i höga doser i dropp, eller i stegvis ökande doser polikliniskt.

Patienter med medelhög eller hög risk för återfall blev dessutom slumpmässigt fördelade att få – eller inte få –  cytostatikumet nelarabin (Atriance), tillsammans med strålning.

Bland de patienter med T-ALL som hade ökad risk för återfall och som fick nelaribin var 89 procent fria från leukemi vid fyra år, jämfört med 83 procent av de som inte fick nelaribin. Till skillnad från vad som setts tidigare, i mindre studier, gynnades patienterna av att få metotrexat i ökande doser jämfört med högdosbehanding. Bland de patienter med T-ALL som fick både nelarabin och ökande doser metotrexat var drygt 92 procent fria från leukemi efter fyra år.

Helene Hallböök, docent och överläkare vid sektionen för hematologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tycker att studien är intressant.

– Det är en mycket stark studie, eftersom forskarna inkluderat så många patienter att de har kunnat studera undergrupper med olika risk för återfall av sjukdomen. Med tanke på antalet patienter tror jag den blir svår att upprepa, säger hon.

Enligt Helene Hallböök är dessa leukemier mycket ovanliga och i Sverige insjuknar omkring ett tjugotal patienter årligen, varav ett fåtal drabbas av just högriskvarianter. I Sverige används ett liknande behandlingsprotokoll, men utan nelarabin då det endast är godkänt att användas vid återfall.

Helene Hallböök pekar på hur det i studien sågs goda resultat även i kontrollarmen, men att det gick att lyfta dessa ytterligare genom att öka metotrexatedoserna stegvis och föra in nelarabin som förstalinjesbehandling.

– Man kan tycka att skillnaden inte är så stor, men ett återfall av sjukdomen är svårbehandlat, så även mindre förbättringar av resultaten är mycket viktiga, säger hon.

Studien presenteras vid årets Asco-kongress under lördagen den 2 juni.

Läs abstract:

Kimberly P. Dunsmore med flera.COG AALL0434: A randomized trial testing nelarabine in newly diagnosed t-cell malignancy. J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr 10500)

Lotta Fredholm

Reporter

redaktionen@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

LeukemiHematologiASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev