Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Lovande resultat för unga med sarkom

Publicerad: 3 juni 2018, 16:32

Gianni Bisogno presenterar studien på en presskonferens under söndagen.

Foto: Lotta Fredholm

Med ett halvårs tilläggsbehandling av cytostatika fick barn och unga med sarkom tydligt ökad livslängd, men en svensk expert flaggar för risker för på lång sikt.


Ämnen i artikeln:

SarkomASCO

Mjukdelssarkom är en cancerform som drabbar ungefär 15 barn i Sverige årligen, och av dessa får drygt hälften diagnosen rhabdomyosarkom. I forskning som uppmärksammas på Asco-kongressen har europeiska forskare i en randomiserad fas 3-studie kunnat visa att sex månaders tilläggsbehandling med cytostatika i låg dos efter primärbehandling ökade den totala femårsöverlevnaden med runt 13 procentenheter. Till saken hör att barn med diagnosen rhabdomyosarkom som överlever fem år efter diagnos anses vara botade, då tumöråterkomst därefter är mycket ovanligt.

– Vi har behandlat rhabdomyosarkom på samma vis i 30 år, och trots att olika tillvägagångssätt använts är detta den första randomiserade studien som visar förbättrade resultat, säger Gianni Bisogno, professor vid Universitetet i Padova och ordförande i European Soft Tissue Sarcoma Group, som står bakom studien.

I studien ingick patienter som var mellan 6 månader och 21 år gamla och som hade hög risk för återfall, då de haft stora tumörer som dessutom lokaliserats till huvudet.

Efter standardiserad inledande behandling randomiserades de 371 patienterna, varav knappt 80 procent var tio år eller yngre, till att antingen avsluta behandlingen – vilket är standard – alternativt att fortsätta och genomgå sex månaders underhållsbehandling, i form av låga doser med två olika cytostatika. Fem år efter diagnos var sjukdomsfri överlevnad 68,8 procent i den standardbehandlade gruppen, jämfört med 77,6 procent i gruppen som fått underhållsbehandling. Total överlevnad var 73,7 procent respektive 86,5 procent.

Resultaten är intressanta även ur svensk synvinkel.

– De är väldigt lovande men inte helt överraskande, då det tidigare visats att barn med rhabdomyosarkom med metastaser haft nytta av denna typ av behandling. Det studien visar är att även delmängden unga med lokaliserade rhabdomyosarkom har nytta av underhållsbehandling, säger Gustaf Ljungman, professor i barnonkologi vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala.

Det pågår en liknande studie på området kallad CWS-2007-HR, ledd av Cooperative weichteilsarkom studiengruppe - kooperativa mjukdelssarkomgruppen, CWS, där Tyskland, Sverige, Österrike, Polen, Schweiz och Finland ingår och där Gustaf Ljungman är ansvarig för den svenska delen av studien.

– Då kommer vi att få ytterligare fakta i målet och även kunskap om det är vissa undergrupper som har mest nytta av underhållsbehandlingen. Jag tror inte att den studien kommer att avblåsas på grund av dessa data, säger han.

Han betonar att det är tydliga och lovande resultat och att den ökade överlevnaden är signifikant. Dock vill han flagga för att det även kan finnas möjliga avigsidor med att ge ytterligare cytostatika.

– Det är spännande resultat, men det är inte alltid bättre med mer behandling. Att förlänga behandlingen är förenat med visst lidande, och sedan vet vi inte heller vad som kan komma i form av ökning av sena biverkningar och även sekundära maligniteter, som kan ta 20 till 30 år att utveckla, säger han.

Ämnet berördes även på söndagens presskonferens, där Gianni Bisogno fick frågan om varför man valt att ge underhållsbehandling i just sex månader.

– Vi valde denna längd för att se resultat, men planerar en ny studie som ska inledas i slutet av detta år för att testa olika längder på underhållsbehandlingen, sade Gianni Bisogno.

Studien presenteras på söndagens plenarsession på Asco-kongressen, där de enligt arrangörerna fyra mest kliniskt betydelsefulla resultaten lyfts fram.

Läs abstract här:

■ Gianni Bisogno med flera. Maintenance low-dose chemotherapy in patients with high-risk (HR) rhabdomyosarcoma (RMS): A report from the European Paediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group (EpSSG). J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr LBA2)

Lotta Fredholm

Reporter

redaktionen@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

SarkomASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev