tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

”Många fördelar med ny insulinpump”

Publicerad: 3 oktober 2018, 10:00

Den vita runda sensorn mäter glukosnivåerna och den svarta enheten förser med insulin. Data kan avläsas via en smarttelefon. Foto: Petra Hedbom

Bättre glukoskontroll och minskad risk för hypoglykemi. Resultaten för en hybridpump väcker entusiasm hos svensk forskare. Men det är fortfarande osäkert när den kan nå svenska patienter.

Ämnen i artikeln:

EASDBarnsjukdomarDiabetes typ 1

PH


– De här är vad jag skulle kalla en land mark study. Den är välgjord och med förhållandevis många patienter och att den även gett så bra resultat för barn är väldigt glädjande, säger Jarl Hellman, överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han är på plats på EASD och är glatt överraskad av resultaten för den hybridpump, en så kallad closed loop, som presenteras på onsdagen. Slutsatserna, som publiceras parallellt i Lancet, pekar på att pumpen bland annat ger mer tid med blodsocker inom normala nivåer, lägre långtidsblodsocker samt en reduktion av tiden med både höga och låga blodsockernivåer.

– Det är extra intressant att pumpen har bra effekt i alla åldersgrupper som ingick, ända från sexåringar. Att som förälder till ett barn med diabetes få en ostörd natt där pumpen sköter insulindoseringen i stället för att själv behöva gå upp och göra det är ovärderligt, säger han.

Pumpen som studerats är en slags halvautomatisk hybrid som mäter glukosvärdet via en sensor och styr insulintillförseln automatiskt genom en särskild algoritm. Mellan måltiderna sker detta helt automatiskt men i samband med måltid måste en manuell justering göras. Pumpen sitter på kroppen, på magen, och skickar information till en extern enhet, som en mobiltelefon.

I den internationella studien har hybridpumpen jämförts med en insulinpump med kontinuerlig glukosmätning där patienten själv justerar dosen. Det är första gången en så stor jämförande multicenterstudie görs

Totalt ingick 86 personer med diabetes typ-1 mellan sex och 65 år gamla. Samtliga hade en icke-optimal blodsockerkontroll. Deltagarna slumpades till att använda en av de två pumparna. Deltagarna uppmanades vid studiens början fortsätta med sina liv vanligt det vill säga de skulle jobba, gå i skolan, träna och äta som de brukar göra.

Primära utfallsmåttet var andelen tid med glukosvärde som låg inom målintervallet 3,9 till 10 mmol/L. Patienterna som använt closed-loop höll sig inom det värdet i högre utsträckning än de i kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna var 11 procent.

Tiden där deltagarna hade glukosnivåer under 3,9 mmol/L var i median 12 minuter lägre i closed-loop-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Även perioder med högt blodsocker, hyperglykemi, var i median 2,5 timmar lägre i testgruppen.

Jarl Hellman tycker att en viktig del av studien är att den inkluderat patienter som haft svårt hålla stabila blodglukosvärden.
– Jag tror att just dessa patienter, kanske framför allt barn och unga vuxna, kommer kunna ha stor nytta av den här typen av pump och få jämnare värden. Enligt studien hade closed-loop-pumpen bäst nytta hos barn och unga vuxna.

Redan på EASD 2016 presenterades en säkerhetsstudie av en liknande pump som Dagens Medicin rapporterade om.

Den hybridpump som ingått i studien finns inte på marknaden i dag. Men en snarlik, även den tillverkad av Medtronic, finns godkänt för kliniskt bruk inom EU. Men när den når patienterna beror på när upphandlingar i respektive landsting blir klara.

– Det pågår förhandlingar bland annat i Uppsala men det tar tid. Jag vet att många, fram för allt föräldrar till barn vill ha tillgång till de här pumparna, säger Jarl Hellman.

Studien pågick under 12 veckor, plus fyra veckors inkörningsperiod. Inga fall av allvarlig hypoglykemi inträffade, däremot ett fall av ketoacidos till följd av teknikfel.

Läs mer i abstract: Martin Tauschmann med flera. Closed-loop insulin delivery in suboptimally controlled type 1 diabetes: a multicentre, 12-week randomised trial. Lancet, publicerad online 3 oktober 2018. DOI: 10.1016/ S0140-6736(18)31947-0

Relaterat material

Konstgjord pankreas snart för kliniskt bruk

Varning: Insulinpump kan hackas

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev