Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Motion sänkte inte BMI på överviktiga småbarn

Publicerad: 6 oktober 2006, 07:05

Motion sänkte inte BMI på överviktiga småbarn

Foto: Foto: Photos.com/IBL

En extrasatsning på fysisk aktivitet hos barn i skotska förskolor ledde inte till att barnens kroppsmasseindex, BMI, minskade.


Fysisk aktivitet, som mer gymnastik i skolan, ses av många debattörer som en viktig del för att lösa problemet med att allt fler barn blir överviktiga. Det finns dock lite vetenskaplig evidens för att så verkligen skulle vara fallet.

Och det blir inte bättre av en studie som publiceras i dag på BMJ Online, webbupplagan av tidskriften British Medical Journal. Forskare från University of Glasgow i Storbritannien har undersökt effekten av en ökad satsning på motion för barn i förskolan. Resultatet är nedslående: barnens BMI minskade inte alls jämfört med kontrollgruppen. Däremot ökade deras grundläggande rörelseförmåga.

Forskarna undersökte sammanlagt 545 barn på 36 förskolor i skotska Glasgow. 268 barn ingick i interventionsgruppen, resten var kontrollgrupp. Barnen var fyra år gamla och knappt en fjärdedel av dem var överviktiga.

De barn som gick på interventionsförskolorna fick genomgå ett utökat program för fysisk rörelse. Programmet var 30 minuter långt och skulle genomföras tre gånger i veckan, under 24 veckor. Samtidigt fick barnens föräldrar ett informationspaket med råd om hur de skulle styra sina barn från tv-soffan till mera fysiska fritidsaktiviteter och lekar.

När programmet var slut gjordes en uppföljning efter sex och tolv månader. Det gick då inte att se några skillnader i BMI mellan barnen i interventionsgruppen och kontrollgruppen. Och vad gällde tiden som barnen tillbringade sittande, så verkade snarare barnen som fått extra träning tillbringa mer tid stillasittande, i genomsnitt, än vad de barn gjorde som inte ingått i träningsprogrammet.

Däremot hade barnen som blivit tränade bättre rörelseförmåga, till exempel när det gällde att hoppa, skutta och kasta boll.

Författarna till studien konstaterar att denna fundamentala rörelseförmåga kanske kan bidra till en sänkning av barnens BMI i det långa loppet. De förklarar också att bristen på resultat delvis kan förklaras med tidsbristen på förskolorna. För att lyckas sänka barnens BMI krävs kanske också andra förändringar, till exempel av barnens mathållning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev