Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Mycket fisk tycks öka tonåringars intelligens

Publicerad: 9 mars 2009, 10:40

Mycket fisk tycks öka tonåringars intelligens

15-åriga pojkar som åt fisk minst en gång i veckan hade bättre resultat på intelligenstest tre år senare än jämnåriga som inte åt fisk så ofta, visar en ny svensk studie.


Det verkar som om mamma hade rätt: Man blir intelligent av att äta fisk. I en studie som publiceras i senaste numret av tidskriften Acta Paediatrica har forskare från Sahlgrenska akademin i Göteborg undersökt vilken inverkan konsumtion av fisk har på intelligensen hos tonåringar.

Acta Paediatrica 2009; 98: 555-560

Och den är stor, av studien att döma. Samtliga 15-åringar och deras föräldrar i Västra Götalandsregionen fick år 2000 erbjudandet om att fylla i en enkät om bland annat matvanor, tillsammans med sina föräldrar. Av de 9 260 pojkarna i denna åldersgrupp svarade 52 procent. De fick uppge hur ofta de åt fisk – mer än en gång i veckan, en gång i veckan eller mindre än en gång i veckan.

Av de 4 792 manliga deltagare som svarade gick det att identifiera 3 972 av dem i de militära registren tre år senare, då de genomgått mönstring för militärtjänst. Forskarna undersökte resultaten från de intelligenstest som görs i samband med mönstringen.

Det visade sig finnas signifikanta samband mellan hur ofta ungdomarna hade ätit fisk som 15-åringar och deras resultat på intelligenstesten, både när det gällde verbal, visuell-rumslig och kombinerad intelligens. De som ätit fisk mer än en gång i veckan låg i genomsnitt 0,58 enheter högre på den skala som mätte kombinerad intelligens, utifrån de tester som gjorts vid mönstringen, jämfört med de som ätit fisk mindre än en gång i veckan.

Resultaten kvarstod även när forskarna rensat för andra faktorer, bland annat föräldrars utbildningsnivå och hur mycket ungdomarna motionerade.

En möjlig teori som kan förklara att fisk tycks ge ökad intelligens är att de långkedjiga fleromättade fettsyror som finns i fisk påverkar den kognitiva förmågan på ett positivt sätt.

Bakom studien står bland andra läkaren Maria Åberg och professor Kjell Torén vid Sahlgrenska akademin.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev