Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Barnsjukvård

Nyfödda med syrebrist ska få snabbare hjälp att andas

Publicerad: 27 november 2008, 14:04

Nyfödda med syrebrist ska få snabbare hjälp att andas

Ventilera snabbt barnets lungor med rumsluft, utan att först kontrollera pulsen. Det är en av nyheterna i de nya nationella riktlinjerna för hjärt-lungräddning av nyfödda med syrebrist som presenteras på Riksstämman.


Kunskapen om hur man bör ta hand om nyfödda barn med syrebrist, asfyxi, har ökat på senare år. Under det senaste årtiondet har den internationella organisationen Ilcor, International Liasion Committee on Resuscitation, kontinuerligt uppdaterat rekommendationer om hur hjärt-lungräddning, HLR, bör utföras på nyfödda.

Nu har en svensk arbetsgrupp bestående av obstetriker och barnläkare anpassat detta dokument till svenska förhållanden, vilket utmynnat i nya nationella riktlinjer för HLR av nyfödda.

Enligt tidigare svensk praxis ska läkaren först avlyssna hjärtat på nyfödda barn som har tydliga tecken på asfyxi.

– Tumregeln har varit att stimulera hjärtat om pulsen är under 100 och ventilera med mask om den är högre, säger Lena Hellström-Westas, docent i pediatrik och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som är en av författarna till de nya riktlinjerna.

Enligt det nya dokumentet ska alla barn i stället ventileras omedelbart, för att vinna tid.

– Lyssnar man på hjärtat förlorar man några sekunder som kan vara viktiga. Men den gamla strategin behöver inte vara felaktig. Man har inte kunnat visa att det nya sättet är bättre, utan vi har helt enkelt anpassat oss till hur man gör i flertalet andra länder, säger Lena Hellström-Westas.

Rumsluft bättre än syrgas
En annan nyhet är att ventileringen i första hand ska ske med rumsluft och inte med syrgas. Här ansluter sig inte de svenska rekommendationerna till Ilcor och internationell praxis, utan baseras bland annat på nya studier från den norske barnläkaren Ola Didrik Saugstads forskargrupp.

– Syrgas ger upphov till syre­radikaler och det kan finnas en risk att dessa framkallar vävnadsskador, säger Lena Hellström-Westas.

I riktlinjerna betonas också de allt större möjligheterna till behandling av dessa barn efter det akuta skedet.

En mer semantisk förändring i riktlinjerna är att termen återupplivning nu ersatts med HLR.

– Vi har gjort en anpassning till den internationella terminologin, säger Lena Hellström-Westas.

» Pediatrik

Torsdag den 27 november
Poster nr 5, Postervisning
10.00–10.45, hall B
Hjärt-lungräddning av nyfödda barn – nya nationella riktlinjer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev