lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Oförklarlig dödfödsel kan bero på hjärtfel

Publicerad: 10 april 2013, 06:36

Defekter i hjärtats elektriska system tycks ligga bakom en del till synes oförklarliga dödfödslar och missfall, enligt en ny studie i Jama.


Tidigare forskning har pekat mot att vissa fall av plötslig spädbarnsdöd har en koppling till så kallat långt QT-syndrom, en typ av hjärtfel som bland annat medför rytmrubbningar och karaktäriseras av ett förlängd QT-intervall på EKG.

Vid syndromet har jonkanaler i hjärtats muskelceller en rubbad funktion vilket stör hjärtats elektriska aktivitet.

Enligt amerikanska och italienska forskare har det funnits misstankar om att långt QT-syndrom även kan vara en viktig faktor vid åtminstone en del av de dödfödslar och missfall som sker utan att man lyckas hitta någon förklaring till varför.

I den nu aktuella studien finner de stöd för misstankarna efter en genetisk undersökning av 91 foster och barn som dött, till synes oförklarligt, efter den fjortonde graviditetsveckan, samt 1 300 kontrollpersoner.

Forskarna letade efter variationer i tre gener som man sedan tidigare vet har stor betydelse för utveckling av långt QT-syndrom.

Hos åtta av de döda fostren och barnen hittade de genetiska varianter som i laboratorieförsök visade sig innebära felaktigt fungerande jonkanaler med koppling till långt QT-syndrom.

Enligt forskarna tyder resultaten alltså på att långt QT-syndrom är en möjlig orsak till att foster och barn dör i moderlivet.

De påpekar dock att fler studier behövs för att ytterligare belysa sambandet mellan störningar i hjärtats jonkanaler och dödfödsel.

I en ledarkommentar i anslutning till artikeln i Jama ses resultaten som ytterligare en bit i pusslet över de bakomliggande orsakerna till dödfödslar och missfall.

Kommentarsförfattarna skriver att det är viktigt att förstå bakgrunden till att barn och foster dör i livmodern. Inte bara för att kunna åstadkomma effektiva förebyggande strategier, utan också för att kunna ge drabbade familjer och läkare information och kanske en större möjlighet till någon sorts avslut.

Läs abstract till studien:

Lia Crotti med flera. Long QT Syndrome-Associated Mutations in Intrauterine Fetal Death. Jama 2013; 309: 1473–1482. doi:10.1001/jama.2013.3219

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev