lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Ökat stöd till föräldrar ger hälsosammare barn

Publicerad: 21 januari 2016, 07:28

Foto: photos.com

Barns matvanor kan förbättras till att bli mer hälsosamma om föräldrarna får rätt stöd, enligt en svensk studie genomförd vid Karolinska institutet.


Ohälsosamma matvanor bland vuxna kan påverka barnen och följer dem sedan genom livet med risk för övervikt och följdsjukdomar. Genom att studera förskoleklasser i områden med låg socioekonomisk status, med högre förekomst av övervikt och fetma, visar forskare att barns matvanor kan förbättras genom ökat stöd till föräldrarna.

– Projektet är ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av evidensbaserade program för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor och att förebygga övervikt och fetma bland barn. På sikt kan detta leda till en bättre folkhälsa och minskade hälsoklyftor, säger Gisela Nyberg, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Forskarna följde sexåringar genom projektet ”En frisk skolstart” som syftar till att stödja föräldrar i att främja bra matvanor och fysisk aktivitet hos barn. Studien var utformad som en randomisread kontrollerad studie där 31 skolkasser delades in i kontrollgrupp eller interventionsgrupp, totalt deltog 378 förskolebarn i studien.

Föräldrarna i interventionsgrupp erhöll information om hur man förbättrar barns hälsa i avseende om matvanor och fysisk aktivitet. De erbjöds också motiverande samtal i form av personlig konsultation. I skolklasserna hölls lektioner med fokus på goda matvanor och barnen fick läxor som de skulle göra tillsammans med sina föräldrar.

Jämfört med kontrollgruppen hade barnen i interventionsgrupp ett signifikant lägre intag av ohälsosam mat innehållande mycket fett och socker. Vid en uppföljning 5 månader efter att projektet avslutats sågs däremot att de positiva effekterna endast fanns kvar hos pojkarna i studien. Totalt sett sågs ingen minskning i BMI hos barnen i interventionsgrupp, däremot sågs en signifikant minskning i BMI bland de barn som var överviktiga.

Forskarna tillägger att kontrollgruppen erbjöds samma åtgärder för förbättrade matvanor vid ett senare tillfälle när studien var genomförd.

Läs mer i abstract:

Gisela Nyberg med flera. Effectiveness of a universal parental support programme to promote health behaviours and prevent overweight and obesity in 6-year-old children in disadvantaged areas, the Healthy School Start Study II, a cluster-randomised controlled trial. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, publicerad online 21 januari 2016. Doi: 10.1186/s12966-016-0327-4

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev