fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Personalbrist slår mot neonatalvård

Publicerad: 10 juni 2016, 06:00

Foto: Thinkstock

Vårdens bemanningssituation blir ansträngd i sommar – igen. Vårdplatser stängs, bemanningssjuksköterskor anlitas och ett högre födelsetal väntas samtidigt som det är brist på barnmorskor, visar Dagens Medicins kartläggning.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingLandstinget i VärmlandRegion HallandVästerbottens läns landstingRegion KronobergRegion Örebro LänRegion ÖstergötlandBB SophiaNeonatalvård

Stockholms läns landsting, SLL, kraftsamlar för att klara av sommaren inom förlossnings- och neonatalvården. BB Sophias stängning innebär ett tapp av kapacitet samtidigt som förlossningstalen ökar. Sju förlossningskliniker har blivit sex, och fem neonatalenheter har blivit fyra samtidigt som de har svårt att rekrytera personal.

Enligt Anna Nergårdh, chefläkare i SLL, är det ett svårt utgångsläge och sommaren blir en utmaning.

− Ibland får man vård där man själv valt, är det fullt får man vård där det just då finns en ledig plats. Personalen hjälper till, man behöver aldrig leta runt själv, det är jätteviktig information, säger hon.

För neonatalvården prioriteras intensivvård, hemsjukvården förstärks, nyblivna föräldrar får inte övernatta och en extrainsatt transportresurs finns tillgänglig för att flytta nyfödda mellan sjukhusen.

Men trots ett ansträngt läge behöver man inte vara orolig uppger tf verksamhetschef Boubou Hallberg på Neonatalverksamheten på Astrid Lindgrens sjukhus och SLL:s Anna Nergårdh.

Neddragningen är större inom internmedicin på grund av brist på sjuksköterskor

För riket i stort bedömer Sveriges kommuner och landsting, SKL, i sin rapport Sommarplaneringen i vården 2016, att sommaren i stort kommer att se ut som förra året, då utfallet blev bättre än förväntat. Enligt SKL har arbetsgivare i 19 av 21 landsting och regioner uppgett rekryteringssvårigheter av sjuksköterskor inför sommaren, och 80 procent av arbetsgivarna räknar med fortsatta svårigheter att rekrytera barnmorskor.

Lösningarna inför sommaren ser olika ut, enligt Dagens Medicins kartläggning.

I Värmland är sommarplaneringen inte helt klar, men personalen kommer att kunna ta ut sin semester. För att täcka behovet kommer landstinget att jobba med lösningar som omfattar sjuksköterskestudenter, bemanningsföretag, omfördelning av personal och ersättning till de som väljer att skjuta upp ledigheten.

− Det blir en kombination, men då vi har generellt stopp för hyrsjuksköterskor kommer det att undvikas i möjligaste mån, säger Petter Niljung, pressansvarig i landstinget i Värmland.

I Region Halland ökar befolkningen till närmare det dubbla under sommarmånaderna, därför är medarbetarnas engagemang betydande för personalförsörjningen.

− Det finns ett särskilt avtal för sommarförmåner som bygger på att personal som ombeds att flytta sina semesterveckor får extra ersättning. Det gäller alla personalkategorier och även exempelvis föräldralediga som kommer in och jobbar ett par veckor under semesterperioden, säger Eva Osvald-Gustafsson, direktör med ansvar för samordning av hälso- och sjukvården i egen regi.

Enligt Eva Osvald-Gustafsson sker rekrytering under hela året, inför sommaren kommer bemanningsföretag att användas för att främst rekrytera sjuksköterskor. Speciella serviceteam som sköter städning och förrådshantering har också inrättats för att avlasta vårdpersonalen.

Västerbottens läns landsting stänger 20 vårdplatser extra i år jämfört med förra året, Region Östergötland stänger 50 fler. I Region Kronoberg går antalet vårdplatser ner från cirka 400 till 270, en försämring med 30 vårdplatser från föregående år.

− Neddragningen är större inom internmedicin på grund av brist på sjuksköterskor, säger Stefan Ahlrik, pressekreterare i Kronoberg.

Sjuksköterskestudenter som gått fem terminer kunde tidigare rutinmässigt beviljas undantag från legitimationskravet för att vikariera som sjuksköterska. Sedan den 1 januari i år har kraven skärpts och nu krävs en individuell prövning av Socialstyrelsen. Enligt Stefan Ahlrik kommer Region Kronoberg därför inte att använda sig av sjuksköterskor med dispens, istället anlitas bemanningsföretag.

Region Örebro län är en av de som rapporterar en bättre prognos än föregående år, utan att använda sig av inhyrda sjuksköterskor eller undersköterskor. Däremot finns hyrläkare framförallt inom primärvården.

− Bemanningen löses med befintlig personal och den personal som regionen lyckats rekrytera från hösten 2015 och framåt. Rekryteringsläget har i år varit bättre än tidigare år och vi har hittills lyckats rekrytera över hundra nya sjuksköterskor, säger Åsa Thor Gustafsson, HR-chef i Region Örebro län.

Relaterat material

”Värre än förra året”

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev