Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Projekt med fler BVC-hembesök kan permanentas

Publicerad: 23 augusti 2016, 11:40

De utökade besöken av BVC och socialtjänsten är mycket uppskattade bland Rinkebyborna. 95 procent av de som tillfrågats har tackat ja.

Foto: Johanna Mellblom

Rinkebyprojektet som ger förstagångsföräldrar fler hembesök av BVC kan bli permanent. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår utredning för hela Stockholms län.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Det vanliga är att förstagångsföräldrar erbjuds ett hembesök av barnavårdscentralen, BVC. Men projektet i Rinkeby gör flera besök möjligt. Enligt en motion från Miljöpartiet borde projektet permanentas och införas i hela länet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, SLL, är inne på samma linje. I ett yttrande skriver de att Rinkebyprojektet är viktigt i socioekonomiskt utsatta områden, både för barn och föräldrar, och för personalen i landsting och kommun. Därför vill de att deras förvaltning ska utreda hur hembesöksprogrammet kan utökas och införas permanent i hela länet.

– Fantastiskt, säger Bo Burström professor och överläkare i socialmedicin på Karolinska institutet när han hör om yttrandet.

Han har varit ansvarig för utvärderingen av projektet och är en av de två personer som drog i gång det för några år sedan.

– Om man vill uppnå jämlikhet i hälsa på lika villkor, så är det här ett sätt. De barn vars familjer har större behov får mer hjälp än de som klarar sig ganska bra själva, säger han.

Rinkebyprojektet startade hösten 2013 och är ett samarbete mellan landstingets barnavårdscentral och socialtjänsten där barnsjuksköterskor och föräldrarådgivare åker ut på hembesök i team. Det innebar till en början att alla förstagångsföräldrar erbjöds sex hembesök i stället för ett. Projektet finansierades då av Folkhälsomyndigheten till sitt slut 2015, men barnhälsovården och socialförvaltningen tyckte inte att det var försvarbart att upphöra med de utökade hembesöken. Därför fortsatte projektet med pengar från hälso- och sjukvårdsförvaltningens BVC-budget. För att klara budget minskade hembesöken från sex till fyra.

Hanna Arvidsson är en av de barnsjuksköterskor på Rinkeby BVC som arbetat med de utökade hembesöken, och hon tycker skillnaden är stor.

– Tidigare kände man sig lite otillräcklig, att det var ont om tid att hinna möta alla behov som finns. Den extra tiden och samarbetet med föräldrarådgivarna gör att man känner sig mer tillfredsställd efter besöket, säger hon.

Mycket handlar om att informera föräldrarna om var de ska vända sig om barnet är sjukt, om egenvård och 1177, och om barnsäkerhet. Föräldrarna blir tryggare och får en bättre introduktion till det svenska systemet och hur man ser på samspelet mellan föräldrar och barn i Sverige, berättar Hanna Arvidsson.

Över 90 procent av dem som fått möjligheten till fler hembesök har tackat ja, säger Bo Burström.  Familjer utanför området har till och med valt Rinkeby BVC för att kunna delta i projektet. Det har också fått effekten att vaccinationsgraden för mässling, påssjuka och röda hund har ökat tio procentenheter.

Än är det tidigt att se några långtgående effekter av Rinkebyprojektet. Bo Burström följer projektet och har sökt medel att kunna göra en uppföljning när barnen blivit tre åt gamla. Men utländska studier pekar på flera fördelar.

– Barn vars föräldrar har fått de här insatserna går längre i skolan, blir inte kriminella i lika stor omfattning, mammorna kommer i större utsträckning ut på arbetsmarknaden, och behovet av akutsjukvård minskar, visar finska och amerikanska studier.

JESPER CEDERBERG

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev