söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Region döms att lämna ut 200 patientjournaler

Publicerad: 30 maj 2017, 09:59

Del av en av de maskade journalerna. Foto: Västra Götalandsregionen

Efter en kammarrättsdom tvingas nu Västra Götalandsregionen att lägga ner en årsarbetstid på att avidentifiera och lämna ut journaler.

Ämnen i artikeln:

Västra GötalandsregionenKungälvs sjukhusBarnsjukdomar

JK


– Det är ett kopiöst arbete, säger Mikael Forslund, förvaltningschef för habilitering och hälsa i Västra Götalandsregionen, till Dagens Medicin.

Bakgrunden är att en privatperson begärt att få ta del av samtliga journaler avseende patienter som behandlats med centralstimulantia vid Kungälvs barn- och ungdomshabilitering. Mikael Forslund avslog begäran, bland annat med motiveringen att det inte skulle vara praktiskt genomförbart att sekretessgranska och maska totalt 277 journaler. Men privatpersonen stod på sig och överklagade till Kammarrätten i Göteborg som gav Västra Götalandsregionen bakläxa.

– Kammarrättens dom var väldigt tydlig, journalhandlingar är allmän handling, säger Mikael Forslund.

Sedan en och halv månad tillbaka genomför därför regionen det kopiösa arbetet att gå igenom och avidentifiera journalerna. Namn, kön, bostadsort och allt som går att koppla uppgifterna till en enskild patient maskas. När det är klart motläser en person det hela för att inget ska missas.

– Ska det vara någon mening med det här och om vi ska följa kammarrättens dom kan vi inte heller bara lämna svart ifrån oss, säger Mikael Forslund.

Privatpersonen ville ursprungligen ta del av 277 personers journaler men har efter kammarrättens dom preciserat sin begäran till att i stället omfatta omkring 200 personer. Västra Götalandsregionen uppskattar att en journal tar mellan åtta och tio timmar att gå igenom vilket gör att det totala arbetet landar på ungefär en årsarbetstid. Mikael Forslund kallar kammarrättens beslut för ”fullständigt horribelt” och säger att rättshaverister med stöd av beslutet har potential att lamslå vården och sätta många i arbete.

– Jag kan ju själv begära att få ut journalerna från alla som genomgått höftledsoperationer på Sahlgrenska mellan 1980 och 2017. Då har de något att roa sig med.

Mikael Forslund har hela tiden haft en nära dialog med regionens chefsjurist och lyft frågan till hälso- och sjukvårdsdirektören. Han har även redogjort för problematiken i Sveriges Kommuner och Landsting för att skapa intresse för att försöka få till stånd en annan tolkning av lagen, eller rentav en lagändring.

Själv ser han ingen annan utväg än att låta patienterna själva äga sina journaler. Då blir journalerna ingen allmän handling och patienterna kan själva bestämma vad som ska lämnas ut, resonerar han.

– Det kan knappast vara tänkt att sjukvårdens resurser ska användas till det här.

Nils Funcke, journalist och expert i yttrandefrihetsfrågor, har inte hört talas om något annat ärende där en privatperson begärt ut så många journaler.

– Men det finns ingen övre gräns när det gäller utlämnanden av allmänna handlingar. En redaktion begärde ut Försvarets materielverks upphandling av Jas-projektet och där handlar det om ett antal väggar hyllmeter, säger han.

Enligt Nils Funcke ligger det också i Västra Götalandsregionens intresse att vara öppen så att den person som begärt ut handlingarna inte börjar nära konspirationstankar. Samtidigt förstår han oron över stora och omotiverade utlämnanden och säger att alla rättigheter kan missbrukas.

– Ibland finns det andra intressen att ta del av handlingar. Vi har några exempel som också har prövats av justitieombudsmannen där enskilda personer begärt ut ett stort antal handlingar enkom för att jävlas med myndigheten.

Nils Funcke lägger till:

– Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar och myndigheter får tillsätta de resurser som krävs. Det finns inga alternativ. Om myndigheterna skulle säga att det tar för lång tid har vi i stort sett inget kvar av den där offentlighetsprincipen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev