Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Barnsjukvård

Risk för övervikt kan spåras redan under spädbarnstiden

Publicerad: 30 April 2008, 09:46

Redan vid sex månaders ålder kan man se tecken på en framtida övervikt hos barn. Det visar ännu opublicerade resultat från en studie gjord av barnläkare och kostforskare vid Norrlands universitetssjukhus, Nus.


– Det här visar att man ska vara observant på övervikt tidigare än man annars trott, säger Olle Hernell, barnläkare och professor i pediatrik vid Umeå universitet.

Under en längre tid har barn- och ungdomskliniken på Norrlands universitetssjukhus bedrivit forskningsprojekt kring hur kosten påverkar barn på olika sätt. Snart finns resultat från en tioårsuppföljning av barn som har följts från sex månaders ålder och framåt.

Ursprungligen var syftet att undersöka ifall järnberikad tilläggskost som hade bättre förmåga att tas upp i kroppen förbättrade barns järn­status, berättar Torbjörn Lind, barnläkare och forskare i pediatrik. 300 stycken sex månader gamla barn ingick från början i studien. De följdes sedan upp när de var 18 månader respektive fyra år. Då gick det bland annat att se ett tydligt samband mellan barnens övervikt och föräldrarnas, framför allt pappornas. Omkring 70 procent av de fäder som hade överviktiga barn vägde själva för mycket.

När barnen var tio år bestämde sig forskarna för att göra en ny uppföljning, men denna gång låg fokus på övervikt. Orsaken var diskussionen om barns kostvanor och vikt.

– Vi ville se hur förekomsten av övervikt var bland de här barnen och också försöka göra något åt problemen, säger Christel Larsson, forskare i kostvetenskap.

Hon leder projektet Selfh, Studies on the effect of life­style and food habits, som nu bedrivs av Umeå universitet.

Vid tioårsuppföljningen var 144 barn kvar av dem som ursprungligen ingick i undersökningen. Av dessa var det 20 procent som var överviktiga och 2 procent av dessa var feta.

Uppföljningen visar att övervikten kommer tidigt och sedan oftast håller i sig. De barn som var överviktiga som tio­åringar hade i regel haft en vikt som låg över de mer normal­viktigas redan vid 6 och 18 månaders ålder.

De slutsatser man kan dra av dessa resultat går direkt på tvärs med den syn som barnhälsovården har haft på övervikt hos unga: att det inte är något man behöver oroa sig för förrän i skolåldern.

– Det finns anledning att gå in med rådgivning i förebyggande syfte redan på barnavårdscentralerna, säger Olle Hernell.

De barn som hade identifierats som överviktiga bjöds sedan in för att delta i en ny studie, där barn och föräldrar skulle få hjälp till en mer hälsosam livsstil av doktoranderna Maria Waling och Catharina Bäcklund. Men här stötte forskarna på problem. Det var svårt att få med tillräckligt många barn i studien.

– En stor andel av föräldrarna till överviktiga barn upplever inte att barnet är överviktigt, säger Christel Larsson.

Olle Hernell konstaterar att eftersom det är vanligt att både barn och vuxna i dessa familjer är överviktiga, är kanske föräldrarna inte heller så villiga att ändra sina levnadsvanor.

För det är förändrad livsstil som är i fokus för denna studie, se faktaruta. Barnen delas upp i interventionsgrupp och kontrollgrupp och ska följas under två år. Det första året får barnen i den första gruppen delta i gruppträffar och har dessutom en webbplattform att använda. Andra året är tanken att familjerna ska klara sig själva, med webbplattformen som stöd.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev