fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Rökande mor påverkar fostrets framtid

Publicerad: 12 oktober 2012, 08:54

För ett fosters välbefinnande och framtida hälsa spelar arv och miljö en mindre roll än om den gravida kvinnan röker.


Många studier visar att rökning under graviditeten kan ge hälsoeffekter på det nyfödda barnet och senare i livet, till exempel låg födelse­vikt och risk för hjärt-kärlsjukdomar. Lovisa Högberg, läkare och doktorand vid Karolinska institutet, har i sin avhandling försökt ta reda på om sambanden är direkt beroende av rökning eller påverkas av miljö och ärftliga faktorer.

– Rökning under graviditeten ökar risken för att föda ett dödfött barn. Om kvinnan slutar röka mellan två graviditeter är risken lika liten att få ett dödfött barn i den andra graviditeten, som för en kvinna som aldrig rökt, säger Lovisa Högberg.

Hon jämförde även risken hos samma kvinna vid olika graviditeter och resultatet visar tydligt att rökning direkt påverkar risken för att fostret inte överlever graviditeten.

I en annan studie kunde Lovisa Högberg se ett samband mellan rökning under graviditeten och barnets framtida blodtryck.

– Hos söner till rökande mödrar ses en liten, men signifikant, ökning av blodtrycket vid 18 års ålder, säger hon.

Gravida kvinnor har länge uppmanats att inte röka. Ändå tyder undersökningar på att upp till 30 procent av de gravida kvinnorna röker i samband med graviditet i vissa åldersgrupper och delar av Sverige. Globalt blir det också allt vanligare att kvinnor röker.

– Avhandlingen stärker bevisen för att rökning vid graviditet skadar fostret och att barnet kan få framtida hälsoproblem. Vi måste bli ännu tydligare med att gravida inte ska röka, särskilt till de yngre åldersgrupperna, säger Lovisa Högberg.

Titel: Prenatal påverkan på hälsan sett över livslängden.
Lades fram: Den 5 oktober vid Karolinska institutet.

ÅSA WIKSTEN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev