Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Samsovande ökade spädbarnsdödlighet

Publicerad: 21 maj 2013, 09:27

Rönen från en ny studie pekar på risker då föräldrar samsover med spädbarn också om det inte finns några andra riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd.


Det är delvis en kontroversiell fråga om barn som sover i samma säng som föräldrarna, så kallad samsovning, har en förhöjd risk för plötslig spädbarnsdöd.

Tidigare forskning har pekat på att detta framförallt är fallet då föräldern är rökare eller är påverkad av alkohol eller andra droger.

Men en ny studie av ett internationellt forskarlag pekar alltså på att samsovning innebär en förhöjd risk oavsett förekomst av andra riskfaktorer.

Forskarna använde data från fem studier utförda i Europa och i Nya Zeeland. Uppgifter om 1 473 fall av plötslig spädbarnsdöd från studierna matchades mot data från en kontrollgrupp med 4 629 spädbarn. I studiematerial ingick bland annat data från Sverige, Danmark och Norge.

I den grupp som drabbats av plötslig spädbarnsdöd hade 22,2 procent av barnen sovit tillsammans med en eller båda sina föräldrar när de avled. I kontrollgruppen var den endast 9,6 procent av barnen som hade samsovit med en eller båda föräldrar vid den dag som de blev intervjuade.

Risken med samsovning var framför allt tydlig ju yngre barnet var. Barn under tre månader hade fem gånger högre risk för plötslig spädbarnsdöd om de sov tillsammans med föräldrarna, oavsett andra riskfaktorer som rökning och alkoholpåverkan.

I Sverige avråds för närvarande inte föräldrar från att samsova med spädbarn såvida man inte är påverkad av alkohol eller andra droger eller är rökare. Andra förutsättningar är att det inte ska vara för trångt och varmt i sängen och att barnets ansikte inte får hamna under täcket.

Forskarna bakom den nu aktuella studien ifrågasätter dock denna typ av råd. De vill i stället se att sjukvårdspersonal på ett tydligare sätt avråder föräldrar från att sova med spädbarn, i synnerhet om barnet är under tre månader.

Och det är mycket möjligt att denna typ av striktare rekommendation införs i Sverige, enligt Göran Wennergren, professor i barnmedicin vid Göteborgs universitet och ordförande i en arbetsgrupp som för Socialstyrelsens räkning just nu ser över de svenska råden i frågan.

– Om man vill minimera risken för plötslig spädbarnsdöd pekar det mesta på att det bästa är att barnet sover på rygg i egen säng. Samtidigt har vi Sverige velat underlätta för amning, vilket i sig är en skyddande faktor för plötslig spädbarnsdöd. Därför har råden ändå varit tillåtande för samsovning under vissa förutsättningar, säger han.

– Men vi har samtidigt tagit intryck av ny internationell forskning på området, däribland den aktuella studien, som pekar på att samsovning sannolikt är en viktigare riskfaktor än vad amning är som skyddsfaktor. Vi håller på att värdera detta och det är mycket möjligt att vi landar i en striktare skrivning, säger Göran Wennergren.

Läs hela originalstudien:

Carpenter med flera. Bed sharing when parents do not smoke: is there a risk of SIDS? An individual level analysis of five major case–control studies. BMJ Open. doi:10.1136/bmjopen-2012-002299

Relaterat material

Sova med påverkad vuxen ökar risk för spädbarnsdöd

Oväntat många fall av tidig spädbarnskollaps

Plötslig spädbarnsdöd fördubblad

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev