Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Sänkt kroppstemperatur hjälpte nyfödda med syrebrist

Publicerad: 2 oktober 2009, 14:38

Nedkylning till 33,5 grader förbättrade chanserna för barn som drabbats av syrebrist vid förlossningen.


I en studie som genomförts vid flera sjukhus i Storbritannien undersöktes 325 barn med encefalopati orsakad av syrebrist i samband med förlossningen. Enligt forskarna är det osäkert vilken effekt nedkylning av de nyfödda med sådan hjärnskada har.

Barnen delades slumpmässigt in i två grupper där 162 fick intensivvård och 163 dessutom kyldes ned till 33,5 grader under 72 timmar. Det främsta målet var att undersöka hur nedkylning påverkade den totala risken för död eller allvarliga handikapp under barnets första 18 månader.

Av barnen som kyldes ned avled 42 och 32 av de överlevande fick allvarliga handikapp. I gruppen som endast fick intensivvård dog 44 barn och 42 fick allvarliga handikapp. Det var dock ingen statistiskt säkerställd skillnad när det gällde kombinationen död eller svåra handikapp.

Men nedkylningen minskade risken för cp-skador med en knapp tredjedel. Barnen som kylts ned presterade också bättre i tester av den mentala, psykomotoriska och motoriska utvecklingen.

Forskarna, som är knutna till bland annat Imperial College i London, drar slutsatsen att nedkylning inte gav någon signifikant påverkan på det kombinerade måttet död eller allvarliga handikapp – men att behandlingen förbättrar den neurologiska utvecklingen hos de barn som överlever.

Läs abstract:

New England Journal of Medicine 2009; 361: 1349-1358

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev