Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Självmordsförsök bland unga kan halveras

Publicerad: 9 januari 2015, 00:01

En ny europeisk studie visar en bra effekt av att lära ungdomar att känna igen och hantera egna psykiatriska symtom samt att lära dem hjälpa kompisar med samma besvär.


Ungdomar som randomiserades till att få sådan kunskap hade efter ett års uppföljning en halverad risk för självmordsförsök och för att ha haft allvarliga själmordstankar med självmordsplaner, jämfört med en kontrollgrupp av ungdomar på skolor som inte fått speciell utbildning i att känna igen psykiatriska symtom.

– Studien visar att det med gott resultat går att genomföra självmordsprevention i skolan. Nu kan vi ta klivet från att passivt följa den statistik som visar på problemets allvar till att på bred front aktivt testa Awareness-programmet i våra svenska skolor. För att nå många ungdomar vill vi också utveckla metoden till en modern internetlösning, till exempel en mobilapp, säger Danuta Wasserman, försteförfattare till studien, i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

Hon är professor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, båda vid Karolinska institutet.

I studien ingick över 11 000 skolelever vid 170 skolor i tio EU-länder, dock inte Sverige. Snittåldern på deltagarna var 15 år.

Deltagarna randomiserades skolvis till tre olika interventioner eller till en kontrollgrupp. Utöver den ovan beskrivna interventionen, som kallas Awareness-programmet, ingick även två program där skolpersonal eller sjukvårdspersonal skulle försöka hitta elever med psykisk ohälsa och motivera dem att söka hjälp respektive behandla dem.

De två sistnämnda interventionerna visade dock samma resultat som i kontrollgruppen, där man enbart satte upp affischer i klassrummen om Awareness-programmet.

Efter tolv månaders uppföljning hade 0,70 procent av eleverna som i Awarness-gruppen genomfört ett självmordsförsök, jämfört med 1,5 procent i kontrollgruppen. Efter att att forskarna kontrollerat för ett flertal riskfaktorer för psykisk ohälsa motsvarade det en riskminskning med 65 procent.

Motsvarande siffror för allvarliga självmordstankar med självmordsplaner var 0,75 och 1,4 procent i respektive grupp, vilket motsvarande en riskminskning med 50 procent.

Awareness-programmet är utvecklat av forskare vid Karolinska institutet och Columbia University i USA. Det tar totalt fem timmar och genomförs under fyra veckor.

Läs abstract till studien:

Danuta Wasserman med flera. A Randomised Controlled Trial of School-based Suicide Preventive Programmes; The Saving and Empowering Young Lives in Europe Study (SEYLE). Lancet, publicerad online den 9 januari 2015.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev