Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Tidig antibiotika kan hjälpa små barn

Publicerad: 19 november 2015, 06:30

Svåra återkommande nedre luftvägsinfektioner hos små barn kan förebyggas av behandling med antibiotika, enligt en studie publicerad i Jama.


Trånga luftrör och pipig andning till följd av luftrörsinfektion är vanligt förekommande bland små barn under sex år. Små barn tillhör den patientgrupp som oftast söker sjukhusvård för luftvägsbesvär och därför har amerikanska forskare nu undersökt om antibiotika har någon effekt på svåra återkommande luftvägsinfektioner.

Forskarna visade att sannolikheten för att en luftvägsinfektion utvecklade sig till en svår nedre luftvägsinfektion minskade hos små barn som fick antibiotika vid första symptom på infektion. De som drog mest nytta av antibiotikabehandlingen var barn som hade en historia med flertalet återkommande svåra nedre luftvägsinfektioner. Alla barn som däremot fick en svår form av nedre luftvägsinfektion behövde sjukhusvård oavsett tidigare behandling med antibiotika eller inte. Vid svalgprover fann forskarna att en hög andel patienter bar på resistenta bakterier, och det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna.

Studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad och genomfördes på 607 deltagare, där 307 barn fick antibiotika i ett tidigt stadium och 300 barn fick placebo. Barnen var mellan 12 och 71 månader gamla och valdes efter specifika kriterier som i stort innebar att de hade en historia med ett visst antal upprepade svåra nedre luftvägsinfektioner, och inte stod på kontinuerlig behandling för astmabesvär.

I en ledarkommentar påpekas att det är viktigt att inte behandla alla barn som har luftvägsinfektioner med antibiotika då det kommer att leda till ökad resistensutveckling. Skribenten lyfter samtidigt problematiken kring att hitta de patienter som kommer att dra mest nytta av behandlingen. Ett enligt ledarskribenten smalt urval begränsar även generaliserbarheten i studien.

Läs mer i abstract:

Leonard Bacharier med flera. Early Administration of Azithromycin and Prevention of Serve Lower Respiratory Tract Illness in Preschool Children With a History of Such Illnesses. Jama, publicerad 17 november 2015. Doi: 10.1001/jama.2015.13896

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev