Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Tveksam svensk effekt av beslut om skakvåldskritiker

Publicerad: 24 mars 2016, 06:00

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Foto: Staffan Westerlund

Juristprofessorn Mårten Schultz tror inte att beslutet att delegitimera Waney Squier kommer att påverka svenska domar.


Som Dagens Medicin tidigare rapporterat har den brittiska specialisten i neuropatologi Waney Squier nyligen blivit av med sin legitimation sedan brittiska myndigheter funnit att hon vilselett domstolar i rättsfall rörande skakvåld. En diagnos Waney Squier ifrågasatt existerar.

Waney Squier har även varit partssakkunnig i åtminstone två svenska rättsfall rörande skakvåld som lett till att personer slutligen friats. Att hon nu starkt ifrågasatts i England kommer förmodligen inte att ha någon effekt på de svenska domarna.

– Det enkla svaret är nej, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, till Dagens Medicin.

Hade Waney Squier haft en avgörande betydelse för diagnosen skakvåld i stort hade däremot utgången kunnat bli annorlunda, fortsätter han. Enligt Mårten Schultz har Högsta domstolen i en prejudicerande dom daterad den 16 oktober 2014 gjort det väldigt tydligt att det inte går att bevisa att ett barn utsattas för skakvåld bara utifrån vissa typiska symtom.

I domen skriver HD att ”Det kan konstateras att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld allmänt sett har visat sig vara osäkert.” Domstolen resonerar vidare:

”För att det av endast det förhållandet, att vissa kroppsskador föreligger, ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att dessa har orsakats av någon på ett visst angivet brottsligt sätt, måste krävas att slutsatsen vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för. Samtidigt måste det vara i praktiken uteslutet att det finns någon annan tänkbar förklaring till skadorna.”

– HD har egentligen upphävt förtroendet för den vetenskapliga tesen helt och hållet och det är möjligt att expertutlåtanden i hovrättsförhandlingar har haft betydelse på marginalen men HD har pekat med hela handen och sagt att de här symtomen inte räcker för fällande domar, man måste ha bevisning, säger Mårten Schultz.

Han fortsätter:

– Det är en oerhört tydlig, och ovanlig dom, från HD. Högsta domstolen brukar inte ta ställning i vetenskapliga frågor utan det brukar vara en bevisfråga som avgörs från fall till fall.

Relaterat material

Skakvåldskritiker mister legitimation – sakkunnig i Sverige

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev