Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Unga i farozonen efter förälders självmordsförsök

Publicerad: 13 december 2012, 07:32

Risken för att tonåringar skulle föröska begå självmord ökade efter att en förälder blivit psykiskt sjuk eller försökt begå självmord. Särskilt hög var risken de första två åren efter förälderns självmordsförsök eller insjuknande.


Det kommer forskare vid bland annat Karolinska institutet fram till i en studie i tidskriften Plos One.

Med hjälp av olika befolkningsregister har de följt drygt 15 000 personer som försökt begå självmord när de var mellan 15 och 31 år.

Deltagarna var födda mellan 1973 och 1983. Som kontrollpersoner användes drygt 146 000 jämgamla som inte hade försökt ta sina liv.

Syftet med studien var att titta närmare på sambandet mellan föräldrars insjuknande i psykisk sjukdom, självmordsförsök och död och ungdomars risk för att försöka begå självmord med hänsyn till deras ålder vid självmordsförsöket.

Resultaten visar att unga människor hade den högsta risken för självmordsförsök de första två åren efter att en förälder försökt begå självmord.

Mest påtagligt var det om  mamman försökt ta sitt liv. När forskarna justerat för andra riskfaktorer visade det sig att den relativa risken för att ha försökt ta sitt liv var ungefär dubbelt så hög de första två åren efter mammans självmordsförsök jämfört med när mamman inte försökt ta sitt liv.

I synnerhet de unga kvinnorna hade även en ökad risk för självmordsförsök relativt snart efter mammans slutenvård på grund av psykisk sjukdom. För både pojkar och flickor var risken för självmordsförsök efter förälderns slutenvård på grund av psykisk sjukdom störst i tonåren.

Det går dock inte att säkert säga att det handlar om några orsakssamband eftersom studien är av observationstyp.

Ellenor Mittendorfer Rutz är forskarassistent vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet och en av dem som gjort studien.

Hon anser att resultaten pekar mot att unga människor, framför allt tonåringar, behöver stöd under tiden som följer deras föräldrars slutenvård på grund av psykisk sjukdom och suicidalt beteende, för att förhindra självmordsförsök.

– Därför är ett fungerande samarbete framför allt mellan vuxen-, och barn- och ungdomspsykiatri av stor betydelse, säger Ellenor Mittendorfer Rutz i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

I en annan nypublicerad studie har forskare från Kanada studerat ett liknande men omvänt samband – vad som händer med föräldrar efter att ett barn tagit sitt liv. Inte överraskande finner forskarna en ökad risk för psykisk ohälsa hos föräldrarna men även ökad risk för skilsmässa. De här riskerna var ungefär lika stora som för föräldrar som förlorat barn i trafikolyckor.

Samtidigt konstaterar forskarna i den kanadensiska studien att föräldrar vars barn begått självmord verkar vara en mer sårbar grupp redan innan barnets dödsfall. De hade oftare depression, fysiska problem och lägre inkomster.

Läs abstract till studierna:

Ellenor Mittendorfer Rutz med flera. A Life-course Study on Effects of Parental Markers of Morbidity and Mortality on Offspring’s Suicide Attempt. Plos One, publicerad online 12 december 2012.  
James Bolton med flera. Parents Bereaved by Offspring SuicideA Population-Based Longitudinal Case-Control Study. Archives of General Psychiatry, publicerad online december 2012. DOI:10.1001/jamapsychiatry.2013.275

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev