Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Barnsjukvård

Våld och olyckor bakom dödsfall bland ungdomar

Publicerad: 11 september 2009, 07:40

Två av fem dödsfall bland ungdomar och unga vuxna beror på skador och våld. Och de allra flesta dödsfallen hos unga mellan 10 och 24 år sker i låg- och medelinkomstländer.


Det visar den första globala sammanställningen någonsin över dödsfall bland unga. Bakom undersökningen, som letts från Australien, står världshälsoorganisationen WHO.

Studieförfattarna konstaterar att fastän barn, unga och unga vuxna mellan 10 och 24 år står för omkring 30 procent av världens befolkning har ingen översiktlig studie av dödsorsakerna i denna åldersgrupp gjorts tidigare.

Författarna använde data från den så kallade Global Burden of Disease study från 2004 och de uppskattningar av dödsfall som gjordes i World Health Report 2006. Data från länder utan dödsorsaksstatistik byggde bland annat på uppskattningar från andra undersökningar om dödsfall bland vuxna.

Resultaten visar att 2,6 miljoner dödsfall inträffade år 2004 i åldersgruppen, som totalt omfattade 1,8 miljarder människor. 97 procent av de unga som dog levde i låg- eller medelinkomstländer.

Den absolut vanligaste dödsorsaken var trafikolyckor – en tiondel av dödsfallen bland de unga berodde enligt undersökningen på sådana olyckor. Det var dock stor skillnad mellan könen – 14 procent av pojkarna och de unga männen hade dött i trafikolyckor och 5 procent av flickorna och de unga kvinnorna.

Bland kvinnor och flickor låg olika former av graviditetsrelaterade orsaker bakom hela 15 procent av dödsfallen. Enbart blödningar vid förlossning eller missfall stod för 3,2 procent av alla dödsfall för flickor och unga kvinnor och skador på grund av aborter för 2,6 procent.

På plats två och tre bland de vanligaste dödsorsakerna bland alla unga mellan 10 och 24 år kom självorsakade skador, 6,3 procent, och våld, 6 procent.

Bara 3 procent av dödsfallen drabbade barn från höginkomstländer, fastän de utgjorde 11 procent av samtliga barn och unga.

Åtminstone 75 procent av alla dödsfall bland unga går att förhindra, skriver Robert W Blum, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA, i en kommentar till artikeln, som publiceras i dagens nummer av tidskriften Lancet,

De strategier för att förhindra dödsfall som bör användas är väletablerade, menar han: tillgång till preventivmedel, säker abort, utbildning av unga kvinnor, säkrare vägar och att trafikregler efterföljs.

Läs abstract:

Lancet 2009; 374: 881-892

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev