fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

Viss fördel för inhalerade steroider

Publicerad: 15 oktober 2015, 09:25

Foto: Thinkstock

En ny studie visar att inhalationssteroiden budesonid kan ge en minskad risk för en svår lungsjukdom hos mycket för tidigt födda barn, men resultaten är inte helt tydliga.

Ämnen i artikeln:

Barnsjukdomar

Mycket för tidigt födda barn eller barn med mycket låg födelsevikt har en ökad risk för den kroniska lungsjukdomen bronkopulmonell dysplasi. För att minska risken för sjukdomen ges ibland steroider systemiskt, men det vetenskapliga läget är inte klarlagt. Tidigare studier har antytt att inhalerade steroider är att föredra, men de har varit små och inte heller visat ett tydligt resultat.

I en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine har forskare slumpat 863 nyfödda som fötts mellan vecka 23 och före vecka 28 till att inhalera budesonid eller placebo tills de inte längre behövde syrgas eller nått vecka 32.

I vecka 36 hade 38 procent av barn i placebogruppen utvecklat bronkopulmonell dysplasi. Det var fler än i budesonidgruppen där motsvarande siffra var 27,8 procent. De barn som fick inhalerat budesonid hade också lägre risk för att behöva intubering efter studiens slut och en operation för att stänga lungartären mot aorta.

Däremot hade 16,9 procent av barnen som fick inhalerat budesonid avlidit vid studiens slut, jämfört med 13,6 procent i placebogruppen, men den skillnaden var inte statistiskt signifikant. Forskarna påpekar att dödssiffrorna i studien är liknande de som tidigare rapporterats för mycket för tidigt födda barn. De anser att skillnaden mellan grupperna kan bero på slumpen.

Forskarna menar att även om studien visar att inhalerat budesonid ger minskad risk för bronkopulmonell dysplasi, så är den för kort för att uttala sig om den generella effekten och säkerheten med behandlingen. Forskarna följer därför upp barnen i en pågående studie.

I en ledarkommentar i tidskriften påpekas att inhalerat budesonid kopplats samman med en ökad risk för lunginflammation hos vuxna med astma eller kol, och att den ökade dödsrisken skulle kunna bero på en ökad risk för lunginflammation hos barnen. Men eftersom bara en tredjedel av de avlidna barnen obducerades är det svårt att uttala sig om mortalitetsrisken, skriver ledarförfattarna.

Ledarförfattarna konstaterar att resultaten är svårtolkade och att det fortfarande råder osäkerhet kring nyttan av inhalerade steroider för mycket för tidigt födda barn.

Studien har finansierats av EU och Chiesi Farmaceutici.

Läs mer i abstract:

Dirk Bassler med flera. Early Inhaled Budesonide for the Prevention of Bronchopulmonary Dysplasia. New England Journal of Medicine, publicerad online 14 oktober 2015. Doi: 10.1056/NEJMoa1501917

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev