Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Barnsjukvård

”Visselblåsare blir man inte frivilligt”

Publicerad: 15 mars 2019, 15:28

Prismottagarna Tommie Olofsson, Håkan Sandler, Fredrik Tamsen, Jacob Andersson och Anna Ybo. Ann-Sofie Ceciliason saknas på bilden.

Foto: Sjukhusläkaren

Sex läkare från Rättsmedicinalverket tilldelas Sjukhusläkarens pris Årets visslare, efter att ha larmat om åldersbedömningar i asylärenden.


Ämnen i artikeln:

Åldersbedömningar

De kritiserade Rättsmedicinalverkets medicinska metoder vid åldersbedömningar i asylärenden och menade att de var både rättsosäkra och ovärdiga en demokratisk rättsstat. Flera av dem sade upp sig i protest. På grund av deras klagomål skickade Statens medicin-etiska råd, Smer, slutligen en skrivelse till regeringen med uppmaning att tillsätta en oberoende granskning av RMV:s medicinska åldersbedömningar.

Nu tilldelas rättsläkarna Anna Ybo, Fredrik Tamsen, Tommie Olofsson, Ann-Sofie Ceciliason, Håkan Sandler och Jacob Andersson priset Årets Visslare, ett pris som årligen delas ut av tidningen Sjukhusläkaren till den eller de som stått upp för demokrati och yttrandefrihet i vården till gagn för patienter och läkare.

Tommie Olofsson, rättsläkare, neuropatolog och tidigare avdelningschef på RMV i Uppsala, är en av pristagarna som under torsdagen mottog Årets Visslare.

– Det känns väldigt hedrande, det är en stor glädje att få det här priset. Att få det här stödet och det erkännandet från andra kollegor känns väldigt bra, säger Tommie Olofsson till Dagens Medicin.

Han beskriver priset som en välkommen överraskning. Men han berättar även om känslan som ledde fram till beslutet att säga upp sig från sin tjänst på Rättsmedicinalverket, där han arbetat som avdelningschef i drygt nio år. Om hur han framförde klagomål och bland annat pekade på att rättsläkare saknar kompetens att utföra åldersbedömningar. Han kritiserade det faktum att rättsläkarna ska skriva under bedömningar gjorda av anonyma tand- och röntgenläkare och bristen på möjlighet att kontrollera riktigheten i dessa.

Tillsammans med de andra pristagarna stod han även fast vid att metoden inte var vetenskapligt grundad, och att den stred mot god läkaretik.

Arbetssituationen blev till slut ohållbar.

– Jag var avdelningschef och satt i projektgruppen för just medicinska åldersbedömningar, men när jag framförde kritiken blev jag betraktad som motvalls. Det var inte bara jag utan även andra som framförde liknande kritik. Men ingen lyssnade, och när det inte fanns någon mottagare som lyssnade på kritiken blev det till slut ohållbart att arbeta kvar.

Arbetsmiljön förändrades efter han valt att motsätta sig de bristfälliga åldersbedömningarna. Efter att han blåst i visslan och påtalat det han ansåg vara uppenbara fel och ett rättsosäkert handlande upplevde han hur chefer och kollegor tog avstånd från honom.

– Som visselblåsare blir man ett problem, när man säger det man inte får säga. Jag fick betala ett pris genom att bli satt ute i kylan och närmast ingen ville ha med mig att göra. Telefonen tystnade, mailen tystnade. Människor man jobbat med under många år tystnade. Man känner sig misstänkliggjord, man blir sedd som problematisk, som svår, och som en krånglig människa. Det blev ensamt, säger Tommie Olofsson.

På avdelningen han arbetade på fanns dock flera andra som också upplevde att åldersbedömningarna inte gick rätt till. Tillsammans framförde de kritik och flera av dem valde att säga upp sig i protest.

– Det är skönt att vi har varit en grupp på avdelningen som tillsammans hade stöd i varandra, det är ännu svårare att vara helt ensam. Jag satt ensam på chefmötena, men på min avdelning hade jag stöd från kollegor. Där fanns plats för kritiskt tänkande. Vi har alla bidragit tillsammans och är alla värda detta pris, säger Tommie Olofsson.

RMV delar inte Tommie Olofssons bild utan säger i en kommentar till Dagens Medicin att de har högt i tak och lyssnar när medarbetare framför sina åsikter.

– Vad gäller den specifika kritiken kring diskussionen om metoderna för åldersbedömning så delar vi inte att den möttes av tystnad. Vi har dock inte gjort samma bedömning av det som kritikerna framfört. Det är inte samma sak som att bemöta med tystnad, skriver Elias Palm, avdelningschef på RMV.

Att de sex som tillsammans kritiserade åldersbedömningar nu tilldelas priset Årets Visslare ser Tommie Olofsson som en upprättelse, ett kvitto på att andra inom läkarkåren delar åsikten att det var rätt att stå upp för sina värderingar i frågan.

– Visselblåsare blir man inte frivilligt, det är något man känner måste göras. Men det är med blandade känslor. Vi får viss upprättelse men de som är drabbade, och drabbas fortfarande, har inte fått någon upprättelse. I sak har inget ändrats trots kritiken från oss. Jag hoppas på ett stopp och en oberoende utredning av åldersbedömningar, säger Tommie Olofsson.

Relaterat material

Smer vill också ha granskning av åldersbedömningar

Socialstyrelsen svänger om åldersbedömningar

Läkaresällskapet vill ha utredning om åldersbedömning

CAROLINE GYLLENKROK

Ämnen i artikeln:

Åldersbedömningar

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev