Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bild- & funktionsmedicin

En hel dag speciellt för sjuksköterskor

Publicerad: 11 mars 2009, 20:45

Det blir ingen Vårdstämma i vår, men sjuksköterskorna blir inte lottlösa. Dagens Medicin har tagit initiativ till ett helt nytt kunskapsforum för sjuksköterskor. Den 29 april bjuder vi in till Specialistsjuksköterskans Dag.


Specialistsjuksköterskans Dag arrangeras tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Det blir en hel dag med föredrag, debatt och diskussioner om specialistsjuksköterskans alla olika roller i sjukvården – som chef, ledare, verksamhetsutvecklare, professionell kliniker, pedagog och forskare.

Det är helt rätt att sätta specialistsjuksköterskorna i fokus, anser Catrine Jacobsson, vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

– Hälso- och sjukvården blir alltmer kunskapsintensiv och specialiserad och det kräver hög kompetens. Det behövs fler specialistutbildade sjuksköterskor. Det behövs också specialistutbildningar med nya inriktningar.

Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet, framhåller specialistsjuksköterskans viktiga roll både för att utveckla och för att ge den allra bästa vården.

– Vården behöver specialistsjuksköterskan och därför måste det också skapas bättre villkor för den som vill utbilda sig, men också för att kunskapen ska användas på bästa sätt.

Inledningstalare på Specialistsjuksköterskans Dag är Karin Stikå Mjöberg, biträdande landstingsdirektör i Landstinget Dalarna och själv sjuksköterska.

– Dels ska jag tala om den nyckelroll specialistsjuksköterskan har för att utveckla vårdens utformning, kvalitet, säkerhet och effektivitet, dels vilka fantastiska möjligheter till karriär sjuksköterskorna har om de tar vara på sin potential, säger hon.

Det blir också debatt om specialistsjuksköterskeutbildningarna, som fått hård kritik i flera granskningar av Högskoleverket. I debattpanelen sitter Peter Honeth (fp), statssekreterare i utbildningsdepartementet, Thomas Tegenfeldt, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning, Annika Vänje, utredare, Högskoleverket, Gunilla Strand, utredare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting, samt Olivia Wigzell, chef för avdelningen för hälso- och sjukvård på socialdepartementet.

Specialistsjuksköterskans Dag riktar sig till specialistutbildade sjuksköterskor och kvalificerade sjuksköterskor med intresse för professionell utveckling, samt politiker, tjänstemän och andra som har inflytande över specialistsjuksköterskornas yrkesfrågor.

Relaterat material

Specialistsjuksköterskans Dag

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev