Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Bild- & funktionsmedicin

Flera sjukhus väljer att debitera dyrt för dialys

Publicerad: 28 Februari 2007, 11:26

Sjukhusens priser för så kallad gästdialys varierar kraftigt. Under en tvåveckorsperiod kan prisskillnaden för en och samma behandling landa på 20 000 kronor.


I Sverige är nästan 3 000 patienter helt beroende av bloddialys flera gånger i veckan. Att vara så knuten till ett visst sjukhus upplevs ofta som psykiskt påfrestande. För att patienterna ska kunna besöka exempelvis sommarstugan erbjuder nästan alla sjukhus så kallad gästdialys, som i normalfallet betalas av hemlandstinget.

Men det pris som sjukhusen debiterar för en sådan dialysbehandling skiljer sig kraftigt åt.

– Det handlar om flera tusen kronor vilket verkligen är en skandal eftersom det handlar om exakt samma behandling, säger Jarl Ahlmén, docent och överläkare vid njurmedicinska sektionen på Varbergs sjukhus i Halland.

Jarl Ahlmén vet vad han talar om. Han har tagit reda på vad landets samtliga 58 dialysavdelningar debiterar för en gästdialys.

I genomsnitt kostar en behandling 4 587 kronor. Men skillnaderna är stora. Det billigaste sjukhuset, Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan, debiterar endast 2 800 kronor per dialys. Det dyraste, Varbergs sjukhus, tar mer än dubbelt så mycket, 6 015 kronor, för samma behandling.

De flesta dialyspatienter måste få behandling minst tre gånger i veckan, vilket innebär en prisskillnad på nästan 20 000 kronor för en tvåveckorsperiod. Det innebär att vissa sjukhus och/eller landsting får betala betydligt mer för sina semestrande patienter än andra.

– Över 6 000 kronor som mitt eget sjukhus debiterar är ett alldeles för högt pris, säger Jarl Ahlmén.

Resultatet blir ett för högt pris
Hans undersökning visar bland annat att åtta närliggande sjukhus i södra Sverige har samma gästdialyspris, 5 169 kronor per dialys. Avdelningarnas storlek varierar från att behandla 27 till 42 kroniska dialyspatienter.

– Det är alltså inte avdelningarnas storlek som avspeglas i priset, säger Jarl Ahlmén.

I stället, menar han, beror skillnaderna på oklara beräkningsgrunder och bristande information till ekonomiavdelningarna om vad en gästdialys egentligen kostar. Det vanligaste är att ekonomerna helt sonika dividerar avdelningens totala kostnad med antalet dialyser.

Men så kan man inte räkna, anser Jarl Ahlmén. Resultatet blir ett alldeles för högt pris eftersom de patienter som får gästdialys inte är speciellt vårdkrävande.

– Dessutom har de ofta med sig sin egen medicin och ibland även ett dialysfilter från hemsjukhuset, säger Jarl Ahlmén.

De fyra privata dialysavdelningar som ingår i undersökningen debiterar 4 500 kronor, något som enligt Jarl Ahlmén visar att behandlingen redan vid denna prisnivå går med vinst.

– Det finns inga bestämmelser som hindrar landstingen att sätta vilka priser de vill för gästdialys men priserna borde inte leda till stora ekonomiska vinster, säger Jarl Ahlmén.

Vill ha gemensamt gästdialyspris
Han tycker att det borde finnas ett gemensamt gästdialyspris för hela landet. Enligt honom vore 3 600 kronor per dialys ett ekonomiskt bärkraftigt pris, förutsatt att patienten har med sig sin egen erytropoetinmedicin. Det ligger också i nivå med det pris som de flesta länder i Europa debiterar för en gästdialys.

Annica Tallmer, ekonom på landstingskontoret i Landstinget Halland, förklarar det höga priset på Varbergs sjukhus med att priset de senaste åren räknats upp enligt index – även om den faktiska kostnaden inte följt index.

– Kostnad och pris har gått lite olika vägar och vi har inte brytt oss om den faktiska kostnadsbilden. Men vi har ingen anledning att ha högre pris än någon annan. Nu ser vi över all kostnadsredovisning inom öppenvården och det är mycket möjligt att priset för gästdialys kommer att justeras när denna genomgång är klar, säger hon.

Behöver rena blodet tre gånger i veckan

I Sverige finns knappt 3 000 personer som är beroende av bloddialys, så kallad hemodialys. Patienterna lider av olika njursjukdomar med nedsatt njurfunktion som följd. Dialysbehandlingen tar mellan tre och fem timmar och de flesta patienter måste rena sitt blod minst tre gånger i veckan.
Patienterna måste också få sprutor med hormonet erytropoetin. Hormonet bildas i njurarna och gynnar bildningen av röda blodkroppar.
För de patienter som är 65 år eller äldre och som är beroende av hemodialys är prognosen sämre än för många av de vanligaste cancersjukdomarna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev