torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bild- & funktionsmedicin

Fortsatt brist på vårdpersonal

Publicerad: 11 december 2017, 11:25

Foto: Thinkstock

Det finns risk för fortsatt brist på specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och flera andra grupper av vårdpersonal. Det konstateras i en ny rapport.


I rapporten Trender och prognoser listar Statistiska centralbyrån, SCB, framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för ett stort antal yrkesgrupper. På vårdområdet konstaterar SCB att det ser ut att bli fortsatt stor brist på specialistsjuksköterskor. SCB skriver att tre av fyra i dagens arbetskraft är 45 år eller äldre och att pensionsavgångarna därför väntas bli mycket stora fram till 2035.  Befolkningsökningen kommer enligt prognosen leda till en ökad efterfrågan med 20 procent på specialistsjuksköterskor. Men tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor väntas vara oförändrad jämfört med i dag vilket leder till en ökad brist.

Även barnmorska ser ut att förbli ett bristyrke. Enligt SCB-prognosen för 2035 kommer tillgången på barnmorskor att öka med omkring 30 procent medan behovet kommer att öka med närmare 40 procent fram till dess.

När det gäller grundutbildade sjuksköterskor förväntas efterfrågan öka i samma takt som tillgången. SCB konstaterar att den brist som i dag råder på grundutbildade sjuksköterskor förväntas vara oförändrad 2035. Både när det gäller specialistutbildade och grundutbildade sjuksköterskor kastar SCB dock in en brasklapp om att det finns en efterfrågan på svenska sjuksköterskor i Norge och att prognoserna för 2035 bygger på att de sjuksköterskor som utbildas i Sverige i huvudsak stannar kvar och arbetar i landet.

Biomedicinsk analytiker och fysioterapeut är två yrken i vårdsektorn där det inte anses råda brist i dag men som väntas bli bristyrken 2035 enligt SCB-rapporten. Tillgången till fysioterapeuter väntas öka marginellt fram till 2035 medan efterfrågan väntas öka med närmare 30 procent. Tillgången till biomedicinska analytiker väntas minska med 15 procent till 2035 medan efterfrågan under samma period väntas öka med 10 procent.

För läkarna förväntas tillgången öka med 40 procent fram till 2035 medan efterfrågan under samma period väntas öka med 35 procent. Det skulle innebära att det råder balans i tillgången till läkare 2035. SCB skriver dock att detta förutsätter ett fortsatt invandringsöverskott på cirka 500 läkare per år, annars finns det risk att det råder läkarbrist 2035.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev