Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Bild- & funktionsmedicin

Känsligt blodtest gör återfall i missbruk omöjligt att dölja

Publicerad: 18 Oktober 2002, 10:35

Sockermolekylen sialinsyra kan bli en ny markör för att spåra alkoholmissbrukare, och kontrollera att de inte återfaller efter behandling. Ämnet, som finns i blodet hos alla människor, stiger vid hög konsumtion av alkohol. Det visar pilotstudier vid Karolinska sjukhuset i Solna.


Biokemiska tester för att spåra alkoholmissbruk används inom sjukvården som komplement till anamnes och frågeformulär om missbruk. Testerna används också vid lämplighetsintyg för körkort efter rattonykterhet. Fördelen med ett test är att man får ett mer objektivt mått på alkoholkonsumtion, i de fall då patienten har anledning att försöka dölja ett missbruk.  Etanol försvinner för snabbt ur kroppen för att vara ett mått på alkoholkonsumtion under en längre tid än tio till tolv timmar efter sista drinken. I stället används andra markörer, framför allt leverenzymet GGT, gamma-glutamyltransferas, och järntransportproteinet CDT, kolhydratfattigt transferrin.  - Men ännu så länge har ingen markör visat sig vara optimal. CDT fungerar till exempel inte lika bra för kvinnor som för män. Därför började vi leta efter en ny markör, berättar Maritta Pönniö, civilingenjör och forskare vid Magnus Huss alkoholklinik på Karolinska sjukhuset i Solna.  Sedan tidigare fanns rapporter om förändringar av sialinsyra i röda blodkroppar hos alkoholister. Maritta Pönniö och hennes forskarkollegor bestämde sig för att undersöka denna sockermolekyl som finns i flera olika typer av blodceller. Nyligen presenterade hon sina resultat i en avhandling.  - Nivåerna av sialinsyra är relativt stabila i befolkningen, men höjs av okänd anledning i samband med stort intag av alkohol. Sialinsyra tycks fungera lika bra som andra vedertagna markörer för alkoholmissbruk, berättar hon.  Svåra missbrukare fick testa först  I en första studie jämförde Maritta Pönniö nivåerna av sialinsyra hos 77 tunga alkoholmissbrukare med nivåerna hos 38 friska personer med normal konsumtion. Missbrukarnas veckokonsumtion motsvarade minst tre flaskor starksprit, medan de friska kontrollpersonerna drack motsvarande högst två burkar starköl per vecka.  Sialinsyravärdena hos missbrukarna låg signifikant högre än hos kontrollpersonerna. Hos patienter som genomgick behandlingsprogram för sitt missbruk och slutade att dricka alkohol, sjönk värdena långsamt under loppet av några veckor.  En kompletterande studie på alkoholister med medelstor konsumtion bekräftade att nivån av sialinsyra var förhöjd även hos dem jämfört med kontrollpersonerna.  För att utvärdera sialinsyrans användbarhet som markör gjorde forskarna en sammanvägning av dess sensitivitet, det vill säga träffsäkerhet när det gäller att förutsäga missbruk, och dess specificitet, för att inte felaktigt peka ut icke-missbrukare.  - För män visade det sig att sialinsyra var ungefär lika bra som de andra markörerna med undantag av CDT, som var bättre. Intressant var dock att hos kvinnor var sialinsyra bäst, jämsides med GGT, säger Maritta Pönniö.  Bra instrument för uppföljning  Hon tror att sialinsyra bäst passar som instrument vid behandlingsuppföljning vid alkoholmissbruk. I en studie undersökte hon sialinsyranivåerna i en grupp med åtta manliga missbrukare som inte druckit någonting på över fyra veckor, men som sedan återfallit. Det visade sig att sialinsyravärdena efter återfallet ökade med i genomsnitt 21 procent.  - Patienterna hade vid återfallstillfället druckit en varierande mängd alkohol och testerna gjordes inom tre dagar efter att de slutat dricka. Det tyder på att sialinsyra är känslig för att fånga återfallsdrickare oberoende av hur mycket de druckit, säger Maritta Pönniö.  Hon konstaterar att fler studier måste göras innan det går att dra långtgående slutsatser om sialinsyra som markör för alkoholmissbruk.  - Till exempel är det viktigt att ta reda på hur den påverkas av patientens övriga hälsa och fysik. Vad vi har kunnat se är att sialinsyranivån är stabil hos friska individer. Nivåerna förefaller dock öka med högt blodtryck och kroppsvikt. Och hos kvinnor sker en ökning efter klimakteriet, säger hon.  Per Simonsson är chef för avdelningen för klinisk kemi vid universitetssjukhuset Mas i Malmö och var opponent vid Maritta Pönniös disputation. Han menar att sialinsyra är ett intressant alternativ som alkoholmarkör i framtiden.  - I dag har vi två, tre etablerade markörer för alkoholmissbruk som används kliniskt. Området är stort, bara här hos oss i Malmö gör vi nästan 20000 CDT-analyser varje år. Men en analys kan inte fånga allt missbruk, och därför finns det behov av kompletterande markörer. I det sammanhanget är det här arbetet med sialinsyra spännande, i synnerhet som markören tycks vara extra känslig hos kvinnor, säger han.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev