Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bild- & funktionsmedicin

Lucentis effektivt men dyrt

Publicerad: 21 maj 2008, 10:34

Ögonläkemedlet Lucentis är ett genombrott, men det saknas både pengar och personal för att ge det till alla patienter. Det konstaterar SBU Alert i en rapport som offentliggörs i dag.


Lucentis (ranibizumab) används vid en form av åldersförändringar i gula fläcken, våt makuladegeneration, som snabbt kan leda till svår synnedsättning.

Läkemedlet är mer effektivt än äldre metoder, men samtidigt en dyr metod. Flera kliniker har av kostnadsskäl legat lågt med behandlingen, se till exempel Dagens Medicin nr 35/07.

SBU Alert tvekar i den nya rapporten inte om att Lucentis är till nytta för patienterna, åtminstone på kort sikt.

- Metoden har en plats i ögonläkarens verktygslåda, det är otvetydligt ett stort genombrott, säger Magnus Gjötterberg, docent och överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm och en av experterna bakom rapporten.

Två stora studier har visat att 90-95 procent av patienterna som får Lucentis som injektion i ögat en gång i månaden i ett år har stabil synskärpa, jämfört med drygt 60 procent som fick simulerade injektioner eller fotodynamisk behandling.

Varje injektion kostar enligt rapporten drygt 13 000 kronor. Om alla som är aktuella för behandling i landet, runt 3 500 patienter per år, skulle behandlas som i studierna innebär det 1,3 miljarder kronor årligen.

- Vi måste sträva efter att hitta det effektivaste behandlingssättet och minimera antalet injektioner, säger Magnus Gjötterberg.

Än är det dock osäkert om effekten kvarstår om man slutar med injektionerna eller glesar ut dem.

SBU Alert konstaterar också att det finns få hälsoekonomiska studier om Lucentis och att det inte går att säkert bedöma om behandlingen är kostnadseffektiv.

- Men även om det funnits ett entydigt svar kvarstår faktum att resurserna måste ta någonstans ifrån. I dag saknas både pengar och personal för att kunna ge den här behandlingen till alla, och det tar lång tid att utbilda nya ögonläkare, säger Ingemar Eckerlund, som är ansvarig för rapporten på SBU.

I norra Sverige är rapporten efterlängtad, eftersom regionförbundet för Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten i höstas beslutade att invänta SBU Alerts besked innan behandlingen införs, se Dagens Medicin nr 39/07. Hur landstingen ska prioritera behandlingen ger rapporten dock inget säkert svar på.

- Vi har verkligen väntat på den här rapporten, nu måste vi ta del av den  och lägga fram förslag till gemensam hantering för våra regionlandsting , säger Torbjörn Midunger, direktör för Norrlandstingens regionförbund.

SBU Alert är den avdelning inom Statens beredning för medicinsk utvärdering som gör snabba bedömningar av nytta, risker och kostnader för nya medicinska behandlingsmetoder.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev