Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bild- & funktionsmedicin

Nya EU-länder ger unga läkare chansen att göra allmäntjänstgöring utomlands

Publicerad: 13 september 2004, 08:28


Den som har svensk läkarexamen kan sedan flera år tillbaka göra sin AT i Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Nytt från i år är att det också går att göra AT i Polen och Litauen.  - I och med att Polen och Litauen nu är med i EU kan man välja att göra sin AT även där, förklarar handläggare Ann-Britt Nylén på Socialstyrelsens enhet för behörighets- och kompetensfrågor.  Att man kan göra AT i just dessa sex länder beror på att de har en läkarutbildning med en separat AT-del, på samma sätt som i Sverige. I övriga europeiska länder ligger den praktiska delen inbakad i grundutbildningen.  Vid AT i Storbritannien krävs dock kompletteringar i Sverige för att få ut en svensk legitimation.   - Med det är förändringar på gång. I dagsläget vet vi dock inte på vilket sätt AT i Storbritannien kommer att påverkas, säger Ann-Britt Nylén.   Oklarheter råder också när det gäller AT i Tyskland. Enligt Ann-Britt Nylén kommer troligtvis AT-delen att tas bort, och då faller också möjligheten för svenska läkare att göra sin allmäntjänstgöring där.  Det finns inga uppgifter på hur många svenska AT-läkare som faktiskt väljer att göra hela eller delar av sin AT i något annat land. När det gäller AT utomlands är det vanligast att svenska läkare söker sig till Danmark och Norge.   Allra vanligast är att man väljer Danmark. Detta beror, enligt Ann-Britt Nylén, på att den danska AT-utbildningen är mest lik den svenska.  - I Norge får man inte välja var man vill göra sin AT, utan man blir utplacerad. Det är en förklaring till varför många norska läkare gör sin AT i Sverige istället för i hemlandet, säger Ann-Britt Nylén.  Vill man göra AT i något annat land får man vända sig till respektive lands tillsynsmyndighet. I Danmark är det  Sundhedsstyrelsen som ansvarar för frågorna, och i Norge Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.  Även om man bara kan göra AT i sex europeiska länder, finns en möjlighet för svenska läkare att göra så kallad klinisk praktik i samtliga EU-länder. I en rekommendation från EU uppmanas nämligen medlemsstaterna att underlätta för läkare att få klinisk praktik i ett annat land än utbildningslandet.  - Vi vet inte i vilken utsträckning detta utnyttjas, säger Ann-Britt Nylén.   Hon betonar att det i dessa fall endast handlar om praktik, inte någon AT. Praktiken utgör alltså inte något underlag för svensk legitimation.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev