Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bild- & funktionsmedicin

Patienter kritiserar metadonprogram

Publicerad: 2 juni 2003, 11:48

Metadonprogrammet i Stockholms läns landsting kritiseras av ett flertal patienter. Då ingen vill träda fram med namn av rädsla för repressalier vill patientnämnden nu träffa Socialstyrelsen för att diskutera klagomålen och tillsynen av metadonprogrammet.


Tidigare har patientnämnden fått in väldigt få anmälningar som rör beroendevård, men det senaste halvåret har olika klagomål kommit in från patienter i metadonprogrammet, som drivs av Beroendecentrum Stockholm.   Klagomålen gäller framför allt bemötande, vårdinnehåll, valfrihet samt regelverket för och handläggningen av ofrivilliga utskrivningar. Därför vill patientnämnden träffa företrädare för Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för verksamheten, för att diskutera tillsynen och klagomålshanteringen.  Nyligen har Svenska brukarföreningen bildats, en intresseorganisation för opiatberoende som försöker ta sig ur sitt missbruk. På patientnämnden tror man att det är en av anledningarna till att problemet på senare tid uppmärksammats.   Ser allvarligt på kritiken  Av rädsla för repressalier, i form av ofrivillig utskrivning från programmet, har ingen av dem som klagat vågat träda fram med namn. Det försvårar patientnämndens utredning av klagomålen. Men enligt Nadja Ericsson, sektionschef för metadonprogrammet, förekommer det inte några sådana utskrivningar.  - Om patienten begår kriminella handlingar eller är våldsam så kan det bli aktuellt med utskrivning, men patienten har alltid rätt att överklaga beslutet. Utskrivningar beslutas aldrig av en person, utan av en hel grupp erfarna behandlare, säger hon.  Socialstyrelsen ser allvarligt på kritiken som framförs i patientnämndens skrivelse och interna diskussioner pågår om hur frågan ska hanteras.

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev