Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bild- & funktionsmedicin

Sexuella nätverk förklarar könssjukdomarnas existens

Publicerad: 11 november 2003, 15:15

Din sexpartner har haft betydligt fler sexuella kontakter än du själv. Det hävdar Fredrik Liljeros, forskare vid institutionen för biostatistik vid Karolinska institutet i Solna. Med hjälp av matematik förklarar han hur könssjukdomar sprids.


Dina vänner har med stor sannolikhet fler vänner än du själv har.  Det visade sociologen Scott Feld, professor vid Louisiana State university i USA, för drygt tio år sedan med hjälp av en statistisk modell.  Nu levererar den svenske sociologen Fredrik Liljeros, som forskar vid institutionen för epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet i Solna, nästa besked på samma tema: Dina sexpartner har förmodligen haft betydligt fler sexuella kontakter än du själv - och tillsammans ingår ni i ett sexuellt nätverk som sträcker sig runt hela jordklotet.  Påståendet kommer från ett arbete kring sexuella nätverk som ska presenteras vid årets Riksstämma.  - När vi räknar på de data vi har om partnerfrekvens i Sverige ser vi att det räcker mer än väl för att bilda ett stort, sammanhängande nätverk där mer eller mindre alla svenskar ingår.  Därmed hänger sannolikt hela världen ihop, eftersom mönstret inte är unikt för Sverige och sexuella kontakter inte stannar vid gränsen, säger Fredrik Liljeros.  Enligt studien "Sex i Sverige", som Folkhälsoinstitutet lät göra 1996, har kvinnor i genomsnitt 6,9 sexuella kontakter under sin livstid. Män, som av omdiskuterade orsaker genomgående uppger att de träffar fler partner, har enligt samma studie i genomsnitt 15 kontakter.  - Rent teoretiskt räcker dessa siffror inte till för att förklara existensen av sexuellt överförbara sjukdomar. Det borde inte gå att uppnå det epidemiska tröskelvärde som krävs för att sjukdomarna ska kunna sprida sig, säger Fredrik Liljeros.  Ändå finns sjukdomarna. Inspirerad av fysikern Mark Newman, professor vid Santa Fe-institutet i USA, och som studerat hur stora nätverk utvecklas, började Fredrik Liljeros analysera siffrorna i detalj. Han fann att förutsättningarna för ett stort sammanhängande sexuellt nätverk uppfylldes med råge i Sverige.  Lättare att få sexpartner än vänner  En invändning är att folk inte väljer sina partner slumpmässigt, utan oftast träffar folk från samma sociala eller etniska grupp, vilket skulle leda till stora isolerade öar. Men Fredrik Liljeros menar att det beteendet inte spelar någon större roll för att hindra nätverkets utbredning.  - Kraften som får nätverket att växa är så oerhört stor och det räcker ju med en enda koppling för att hela gruppen ska förenas med resten av nätverket, säger Fredrik Liljeros.  Enligt samma resonemang kopplas Sverige ihop med övriga världen. Fredrik Liljeros hänvisar till en undersökning i Örebro där 20 av 231 personer som testats positivt för klamydia smittats utomlands, i elva olika länder (Sexually Transmitted Diseases, 2003:30;205-210).  - Det visar att det finns gott om kopplingar mellan Sverige och övriga världen och att det sexuella nätverket fortsätter obehindrat över gränsen, säger Fredrik Liljeros.  Men hur var det med påståendet att en persons sexpartner har betydligt fler partner än personen själv?   Fredrik Liljeros grundar sitt påstående på en sociologisk modell som fritt översatt kan kallas vänskapsparadoxen. Den innebär att om man tittar på slumpmässigt utvalda individer i en population så visar det sig att dessa individers vänner i medeltal har fler vänner än individerna själva.  - Det kan låta konstigt, men bygger egentligen på en ganska enkel statistisk princip. Och om man i stället för vänner studerar antal sexpartner blir skillnaden ännu större, eftersom det ofta tar längre tid att knyta vänskapsband än sexuella kontakter, vilket gör variationen enormt mycket större mellan de personer som har flest respektive minst antal sexuella kontakter, säger Fredrik Liljeros.  Enligt hans beräkningar har manliga partner ett steg in i nätverket i medeltal 93 kontakter, jämfört med 15 för slumpvis utvalda män. För kvinnor är motsvarande siffror 16, jämfört med 6,9.  Kontakternas kontakter avgör  Förklaringen är att eftersom antalet sexpartner varierar väldigt mycket från person till person är sannolikheten hög att individer som har många sexuella kontakter dyker upp någonstans ett led bort i det sexuella nätverket kring en person, vilket alltså höjer medelvärdet för hur många kontakter den personens kontakter haft.  Genom att på detta sätt följa nätverkets vindlingar får forskarna en sannare bild av nätverkets omfattning än när de endast studerar slumpmässigt utvalda individer.  - Det är det som är själva trixet. Man kan inte titta på medelantalet kontakter hos de studerade personerna. I stället måste man titta på medelantalet kontakter hos deras kontakter, säger Fredrik Liljeros.  Han bedriver delvis sin forskning vid Smittskyddsinstitutet, under ledning av statsepidemiologen Johan Giesecke. Målet är att minska förekomsten av klamydia.  - Det stora problemet är att smittvägarna är så ointuitiva för gemene man. De flesta tänker nog inte på att det är mest sannolikt att träffa någon som haft många partner när de plockar upp någon i fyllan, säger Fredrik Liljeros.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev