Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Aktiv insats från sjuksköterskor får cancerpatienter att fimpa

Publicerad: 1 oktober 2008, 07:49

Sjuksköterskorna på radioterapiavdelningen vid Södersjukhuset i Stockholm är bäst i klassen när det gäller rökavvänjning. Nya resultat visar att tre av fyra patienter slutat röka.


För sju år sedan tog onkologisjuksköterskan Lena Sharp initiativ till att starta sjuksköterskeledda sluta röka-program för patienter med huvud-halscancer på radioterapiavdelningen vid Södersjukhuset i Stockholm, som är en del av onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Resultaten har visat sig goda. Vid en internationell kongress i Singapore presenterade Lena Sharp nyligen data från en ny studie som visar att 75 procent av patienterna med huvud-halscancer som deltar i programmet slutar röka under strålbehandlingsperioden. Bland patienter som enbart fick rådet att sluta röka var siffran 29 procent.

– Självklart är vi glada över resultatet, eftersom det är mycket angeläget att patienter med huvud-halscancer slutar röka. Vi vet att behandlingsresultatet blir sämre och återfallen fler om man röker under och efter behandlingen. Men internationella studier har visat att över 70 procent av patienterna fortsätter att röka, säger Lena Sharp.

Rökavvänjningsprogrammet har utvecklats efter hand och är i dag en del av själva cancerbehandlingen.

Programmet börjar samtidigt som strålbehandlingen inleds och samma sjuksköterskor som ger strålbehandling ger också rökslutarstöd. Lena Sharp tror att detta är själva nyckeln till de goda resultaten, men lyfter också fram fördelen med att sjuksköterskorna träffar patienterna under en lång sammanhängande tid.

– Detta ger oss ett gyllene tillfälle att stödja och följa upp patienterna, säger hon.

För att kunna stötta patienterna i processen att sluta röka har sjuksköterskorna på avdelningen utbildats i motiverande samtal. Därtill använder man den amerikanska metoden 5A.

Enligt Lena Sharp ökar rökningen risken för akuta och kroniska bieffekter av strålbehandling. Därför erbjuds nu också andra cancerpatienter på avdelningen rökslutarstöd. Det är samma program som utvecklats för patienterna med huvud-halscancer, men mindre intensivt.

– En utvärdering som vi gjort visar att i denna större grupp lyckas 35-40 procent av patienterna att bli rökfria under strålbehandlingsperioden, berättar Lena Sharp.

Hon försöker nu att sprida metoden till andra sjukhus. På strålbehandlingsenheten vid Centrallasarettet i Växjö har man tagit till sig tekniken. Här pågår en verksamhet sedan början av året.

– Det är vår skyldighet att ge patienterna bästa möjliga vård och behandling. Och för att kunna göra det måste patienterna vara rökfria, konstaterar Heléne Köhler, sjuksköterska på strålbehandlingsenheten.
Hon menar att det tidigare nästan varit tabu i sjukvården att tala med cancerpatienter om rökning, eftersom man inte velat skuldbelägga patienten.

– Men nu när vi har fått mer kunskap vågar vi diskutera rökning med patienterna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev