Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Antidepressiv medicin motverkade cancermedel

Publicerad: 9 februari 2010, 10:57

En viss typ av antidepressivt läkemedel kan upphäva effekten av en vanlig form av bröstcancerbehandling, enligt en ny studie.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Det är nya rön från Kananda som pekar på att antidepressiva läkemedel med substansen paroxetin kan blockera effekten av tamoxifen, standardbehandlingen hos kvinnor som har östrogenreceptorpositiv bröstcancer och som passerat klimakteriet.

Runt var fjärde bröstcancerpatient drabbas av depression och många får behandling med ett antidepressivt läkemedel samtidigt som cancern behandlas.

Tidigare forskning har visat att paroxetin hindrar ett enzym kallat CYP2D6, som är viktigt för att tamoxifen ska omvandlas till en aktiv form i kroppen. Men har det varit oklart hur detta påverkar effekten av tamoxifen hos bröstcancerpatienter, enligt forskarna bakom den nya studien.

För att undersöka detta har de nu gått igenom uppgifter om alla kvinnor över 66 år som behandlades för bröstcancer i Ontario i Kanada mellan 1993 och 2005.

Totalt identifierades 2 347 kvinnor som fick Tamoxifen och ett SSRI-läkemedel samtidigt. Under den 2,4 år långa uppföljningstiden avled 15 procent av dem, 374 personer.

Resultaten visade att användningen av paroxetin var kopplad till en ökad risk att dö efter att cancerbehandlingen avslutats, vilket var det primära effektmåttet i studien.

Forskarnas beräkningar visar att om 20 patienter behandlas med tamoxifen och dessutom får paroxetin ungefär 40 procent av behandlingstiden skulle det resultera i ett extra dödsfall inom fem år efter att tamoxifenbehandlingen avslutats. Detta gällde efter att siffrorna justerats med hänsyn till ålder och andra faktorer. Däremot sågs ingen signifikant effekt för andra SSRI-läkemedel.

Resultaten strider dock mot vissa tidigare studier som inte visat någon signifikant koppling mellan användning av SSRI och sämre utfall vid behandling med tamoxifen. Något som de kanadensiska forskarna förklarar med att tidigare undersökningar inte haft samma studiedesign och statistiska styrka.

Elisabet Lidbrink, överläkare på bröstmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, anser att den nya studien styrker tidigare forskning som pekat åt samma håll.

– Det är en trovärdig studie, som ger ytterligare stöd för att kvinnor som får tamoxifen inte bör stå på paroxetin. I stället bör de få antidepressiv behandling i form av exempelvis Cipramil där man inte sett samma effekt, säger hon till Dagens Medicin.

Enligt Socialstyrelsen fick 14 480 kvinnor tamoxifen förra året och av dessa hade paroxetin förskrivits till 109 stycken, skriver TT.

Den nya studien presenteras på hemsidan för tidskriften British Medical Journal och är genomförd av forskare knutna till bland annat Sunnybrook Health Science Centre i Toronto, Kanada.

Läs abstract:

British Medical Journal, publicerad online den 8 februari 2010

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev