lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Banbrytande studie breddar terapi med anti-her2

Publicerad: 6 juni 2022, 08:40

Shanu Modi från Memorial Sloan Kettering cancer center i New York presenterade resultaten från studien Destiny-Breast04 till stort jubel från publiken. Foto: © ASCO/Scott Morgan 2022

ASCO 2022. En stor grupp patienter med långt framskriden bröstcancer kan få i median ett halvårs längre överlevnad med läkemedlet trastuzumab deruxtekan, enligt en ny studie.

Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheterAstra ZenecaKarolinska institutetASCONew England Journal of MedicineLäkemedelBröstcancer

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Detta är mycket övertygande resultat och bland det viktigaste som hänt i bröstcancerfältet på tio år, säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska institutet och fram tills nyligen ordförande i nationella vårdprogramgruppen för bröstcancer. 

De senaste 20 åren har positiva resultat från olika studier med her2-riktade läkemedel, däribland antikroppen trastuzumab (Herceptin) inneburit kraftfullt förbättrad prognos för den ungefär sjättedel av bröstcancerpatienterna vars tumörer överuttrycker tillväxtreceptorn her2, så kallad her2-positiv cancer.

Läs också: Antikroppsburen cytostatika lovordas vid svår bröstcancer 

I den nya studien har forskare testat cytostatika-antikroppskonjugatet trastuzumab deruxtekan på tumörer som har ett lågt uttryck av her2. Denna grupp utgör närmare hälften av bröstcancertumörerna och har hittills inte behandlats med läkemedel mot her2. 

Forskarna följde 557 patienter som i median hade behandlats med tre linjer av standardterapi, inklusive minst en linje av cytostatika, mot återfall eller metastatisk sjukdom. Deltagarna lottades till att få antingen trastuzumab deruxtekan eller deras läkares val av cytostatika. 

Huvudanalysen gällde den majoritet av deltagare som hade hormonreceptorpositiva tumörer. Här var den progressionsfria överlevnaden, alltså tiden innan sjukdomen försämrades, 10,1 månader bland dem som fått trastuzumab deruxtekan, jämfört med 5,4 månader i kontrollgruppen. 

Även medianöverlevanden var bättre i trastuzumab deruxtekangruppen: 23,9 jämfört med 17,5 månader. 

Också bland patienter utan hormonreceptorpositiva tumörer, så kallad trippelnegativ bröstcancer, var den nya behandlingen förknippad med ungefär samma effekt som bland de hormonreceptorpositiva. 

– De här resultaten etablerar lågt uttryck av her2 som en ny grupp tumörer för målriktad behandling och med trastuzumab deruxtekan som en ny standardbehandling, sa studiens försteförfattare Shanu Modi, från Memorial Sloan Kettering cancer center i New York, vid en presskonferens den 5 juni.  

Förekomsten av biverkningar var ungefär densamma i båda grupperna. Men Shanu Modi framhöll att trastuzumab deruxtekan liksom i tidigare studier förknippades med lungbiverkningar, vilket drabbade 12 procent av patienterna med tre dödsfall till följd av denna komplikation. 

– Dessa möjliga biverkningar är väldigt viktigt att man monitorerar under behandlingen, sa hon.

Jonas Bergh hade gärna velat börja erbjuda trastuzumab deruxtekan omgående till patienter enligt de nya resultaten. Bilden på Jonas Bergh är ifrån en tidigare Asco-kongress. Foto: C-M Hake, Astra Zeneca

Jonas Bergh uppskattar att runt 500 patienter i Sverige årligen skulle komma i fråga för behandling med trastuzumab deruxtekan enligt upplägget i studien. 

– Eftersom läkemedlet redan finns tillgängligt hade man gärna velat erbjuda det omgående till aktuella patienter, men enligt senare års ordning behövs klartecken från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och det svenska ordnade införandet, säger Jonas Bergh.

Studien presenterades på den prestigefyllda plenarsessionen på Asco-kongressen på söndagskvällen svensk tid, där den mottogs med en stående ovation från publiken. Resultaten publiceras också samtidigt i tidskriften New England Journal of Medicine. 

– Studien är i stort väl designad. Mitt enda frågetecken gäller att forskarna även synes ha använt tidigare sparade äldre tumörprover för att mäta her2-status. Vi vet dock att tumören till delar ändrar egenskaper när den metastaserar och man kan därför misstänka att en del av patienterna i studien därför helt förlorat her2-receptorerna på sina metastaser. Så kanske hade resultaten varit ännu bättre om man bara inkluderat dem med säkerställt lågt uttryck av her2 på metastaserna, säger Jonas Bergh. 

Studien har finansierats av företagen Daiichi Sankyo och Astra Zeneca som säljer trastuzumab deruxtekan under namnet Enhertu. Läkemedlet är i dagsläget godkänt för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad her2-positiv bröstcancer som tidigare har fått två eller fler behandlingsregimer riktade mot proteinet. 

Läs abstract till artikeln: 

Shanu Modi flera. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer. New England Journal of Medicine, publicerad online den 5 juni 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2203690 

Följ vår rapportering från ASCO 2022 här, där du också hittar vår bevakning av tidigare Asco-möten.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev