Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Cancer

Bättre överlevnad med immunkombo vid njurcancer

Publicerad: 29 Mars 2018, 09:00

Två olika immunterapiläkemedel gav bättre överlevnad än enbart en tyrosinkinashämmare vid avancerad framskriden njurcancer.

Foto: Thinkstock

En kombination av två immunterapiläkemedel gav bättre överlevnad än standardbehandling vid framskriden njurcancer.


– Jag tror att vi på sikt kan ha en potentiellt botande behandling med immunterapi mot njurcancer på samma sätt som med melanom i dag, även om det behövs längre uppföljningar för att kunna veta säkert, säger Ulrika Stierner, onkolog vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

I dag finns immunterapiläkemedlet nivolumab (Opdivo) godkänt som andra linjens behandling vid avancerad njurcancer, det vill säga till patienter som redan prövat annan behandling.

I en ny studie fick tidigare obehandlade patienter med långt framskriden njurcancer testa PD1-hämmaren nivolumab i kombination med CTLA4-hämmaren ipilimumab (Yervoy). Patienterna i studien lottades till att få kombinationen eller enbart tyrosinkinashämmaren sunitinib (Sutent), som i dag är förstahandsbehandling vid avancerad njurcellscancer.

Uppföljningen visade att 18-månadersöverlevnaden bland de som hade en aggressiv tumör var 75 procent i kombinationsgruppen och 60 procent i sunitinibgruppen.

Ulrika Stierner tycker att resultaten är väldigt positiva.
– Det är riktigt fina resultat och framför allt är det intressant att man testat immunterapi som första linjens behandling vid njurcancer. Det finns ett antal patienter som inte kan få behandling med tyrosinkinashämmare som Sutent på grund av biverkningsproblem, till exempel de med kardiovaskulär sjukdom. Det skulle nu kunna få behandling, säger Ulrika Stierner.

Biverkningar av allvarligare grad var vanligare i sunitinibgruppen än i immunterapigruppen. Däremot var det nästan en fjärdedel av patienterna som fick immunterapi som fick så svåra biverkningar att de valde att avbryta i förtid.
– Det som är viktigt att tänka på är att de som avbryter i förtid ändå kan få en bra effekt av behandlingen. Immunrelaterade biverkningar är ett kvitto på att man retat immunförsvaret vilket är meningen. De som får svåra biverkningar ska avbryta och kan behöva behandlas med kortison, men det betyder inte att behandlingen mot cancern är misslyckad, säger Ulrika Stierner.

Ipilimumab är i dag godkänt vid behandling av melanom. I studien har patienterna fått en lägre dos än den som används vid melanom, vilket resulterat i färre biverkningar.
– Men trots den lägre dosen har man uppnått en betydligt bättre svarsfrekvens än med nivolumab i monoterapi, säger Ulrika Stierner.

Forskarna som gjorde studien såg också att de patienter som hade en mindre aggressiv form av njurcancer blev mer hjälpta av sunitinib än med immunterapibehandlingen.
– En förklaring till varför det är så skulle kunna vara att det är lättare för immunförsvaret att känna igen en mer aggressiv tumör med fler mutationer, men det är ingenting vi vet säkert, säger Ulrika Stierner.

Mediantiden för progressionsfri överlevnad, alltså tiden under vilken cancersjukdomen inte förvärrades, var 11,6 månader i kombinationsgruppen och 8,4 månader i sunitinibgruppen. De resultaten var inte statistiskt signifikanta enligt de fördefinierade värden som forskarna satt upp.

Totalt ingick nästan 1 100 patienter från nära 30 länder i studien.

Studien har delvis finansierats av Bristol-Myers Squibb som marknadsför både Yervoy och Opdivo.

Läs abstract till studien:
Robert J. Motzer med flera. Nivolumab Plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma, New England Journal of Medicine, publicerad online 21 mars 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1712126

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev