Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Behandling mot ovanlig cancer studeras

Publicerad: 24 juli 2013, 06:18

Svenska forskare hoppas kunna visa hur en ovanlig behandling kan förlänga livet för patienter med en obotlig cancerform.


Varje år drabbas ungefär 80 personer i Sverige av malignt melanom i ögat. Av dessa utvecklar ungefär hälften metastasisk sjukdom och majoriteten av dem får levermetastaser. Prognosen för dem som drabbas i dag är dyster. Det är en svårbehandlad tumörform där medianöverlevnaden ligger på mellan 6–12 månader.

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg hoppas kunna visa att den ovanliga metod som Sahlgrenska universitetssjukhuset ska vara ensamma i Sverige om att använda är ett effektivt sätt att förlänga överlevnaden.

– Leverperfusion är en relativt komplicerad kirurgisk metod som bara förekommer på några få centra i världen. Idén är inte på något sätt ny, metoden utvecklades redan på 1960-talet, men med en kontinuerlig teknisk förbättring. Som för många kirurgiska metoder saknas tyvärr dock stora randomiserade studier, berättar Roger Olofsson, specialistläkare inom kirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Studien, som ska pågå till och med 2018, inleddes tidigare i juli och sker i samarbete med de övriga universitetssjukhusen i Sverige. Enligt Roger Olofsson har ingen annan behandling hittills kunnat visa på förlängd överlevnad för just den här patientgruppen.

– Genom att använda det svenska patientregistret har vi nu gjort en jämförelse mellan patienter som genomgått leverperfusion och patienter som erhållit sedvanlig cancerbehandling. Dessa resultat visar då på en potentiell överlevnadsvinst på ett drygt år till fördel för leverperfusion, och för att bekräfta dessa fynd startar vi nu denna randomiserade multicenter studie.

Det unika med metoden är att patienten får mycket höga doser cellgifter, men bara i en isolerad del av kroppen. På så sätt undviker man systemiska biverkningar. Cellgifterna sköljs ut ur levern efter att de har cirkulerat där i en timme. Sedan återställs det normala blodflödet.

– De vanligaste biverkningarna efter leverperfusion är för det mesta relaterade till det kirurgiska ingreppet, men i början tenderade man även att ge för höga doser cellgift vilket kunde orsaka leversvikt och död. Genom åren har dock dosen reducerats, och vi ger nu 1 milligram per kilo kroppsvikt av cellgiftet Alkeran och vi har då inte sett tecken till leversvikt och inga patienter har avlidit till följd av behandlingen, säger Roger Olofsson.

Vad händer om ni kan visa att behandlingen är effektiv?

– Om vi kan visa att vi faktiskt kan förlänga överlevnaden med denna behandlingsmetod så blir det första gången som detta har visats i en randomiserad studie, både vad gäller leverperfusion men även för ögonmelanom med levermetastaser. Detta blir då en avgörande studie för hur detta tillstånd ska behandlas i framtiden och kommer även att påverka utvecklingen av leverperfusion som behandlingsalternativ för andra tumörformer.

Vad kan den här studien innebära för framtiden?

– Om man kan visa att metoden är verksam så är en naturlig utveckling att dels förbättra behandlingen med nya typer av cytostatika, men även att undersöka om andra typer av tumörer är känsliga. Det stora området är förstås levermetastaser vid kolorektal cancer, men även andra mer ovanliga tumörtyper med isolerade levermetastaser är förstås av stort intresse.

Förhoppningen är också att studien ska kunna berätta mer om varför denna tumör sprider sig så selektivt till just levern, något som är oklart i dag.

Utmaningen med studien är att få ihop tillräckligt många patienter eftersom sjukdomen är så ovanlig, säger Roger Olofsson. Hittills har en patient knutits till studien. Målet är att inkludera 78 patienter, cirka 15–20 patienter per år. Roger Olofsson hoppas också kunna få med några av de andra nordiska länderna i arbetet.

– Det som är roligt med den här studien är att det är en unik metod vi nu prövar i en randomiserad studie. Vad man kan göra i framtiden med perfusionsbehandling är det bara fantasin som kan sätta gränser för. Detta blir ett viktigt steg i att studera metoden, och förhoppningsvis kommer studien att lära oss mycket så att vi kan fortsätta utvecklingen i framtiden med nya läkemedel och nya tumörformer, säger Roger Olofsson.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev