lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Biopsier gav färre återfall vid melanom

Publicerad: 19 februari 2014, 11:29

Genom att tidigt operera bort cancerdrabbade lymfkörtlar går det att minska risken för återfall hos patienter med tidiga melanom, enligt en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine.

Ämnen i artikeln:

HudcancerMalignt melanom

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Resultaten ger därmed en klarare bild av nyttan för en metod som används i Sverige sedan länge vid behandling av malignt melanom.

Det handlar om att undersöka den eventuella förekomsten av cancer i portvaktskörteln i samband med att den primära tumören opereras bort. Portvaktskörtlen, eller sentinel node, är den första lymfkörteln som dränerar området där tumören finns. Om körteln innehåller metastaser tar man även bort andra lymfkörtlar i regionen.

I den nu aktuella studien har forskare i USA gjort en långtidsuppföljning av en studie som startade i början av 1990-talet.

Patienter med medeltjocka eller tjocka melanom lottades till att genomgå biopsi av sentinel node eller en mer avvaktande strategi, där lymfkörtlarna opererades bort först då det fanns kliniska tecken på att de drabbats av metastaser

Efter tio år var risken för återfall 29 respektive 35 procent i de bägge grupperna bland patienter som hade medeltjocka melanom. Motsvarande siffror för patienter som hade tjocka melanom var 49 respektive 59 procent.

Sett till hela studiepopulationen fanns det ingen skillnad mellan grupperna i risken att dö i sjukdomen eller i den totala överlevnaden.

De här resultaten var ganska väntade, enligt John Paoli, docent och överläkare på hudkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– I tidigare studier har man inte sett någon skillnad i den sjukdomsspecifika överlevnaden till fördel för sentinel node-biopsi. Och det gör man inte här heller. Det är det viktigaste effektmåttet, säger han.

Däremot pekar John Paoli på att sentinel node-biopsi ger viktig information om patientens prognos.

– Det är den största nyttan med den här metoden, att vi har möjlighet att informera patienter hur stor risken är han eller hon får återfall och avlider i sjukdomen inom tio år. Det ger studien klara besked om, säger han.

Enligt John Paoli görs sentinel node-biopsier i dag inom alla landsting vid melanom, med undantag av melanom i huvud-halsregionen där metoden bara används på vissa sjukhus.

Läs abstract till studien:

Donald Morton med flera. Final Trial Report of Sentinel-Node Biopsy versus Nodal Observation in Melanoma. New England Journal of Medicine 2013; 370: 599–609. DOI: 10.1056/NEJMoa1310460

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev