Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Bröstcancer tio olika sjukdomar

Publicerad: 23 april 2012, 10:49

Den hittills största genetiska analysen av bröstcancertumörer visar att tumörformen snarare är tio helt olika sjukdomar. Det skriver forskare i tidskriften Nature.


I dag delas bröstcancer in och behandlas utefter hur tumören ser ut i mikroskop, och om den har någon av ett par markörer. Tumörer med östrogenreceptorer behandlas med läkemedel som tamoxifen, och de som har så kallade HER 2-receptorer kan behandlas med Herceptin. Den stora majoriteten borde svara på hormonterapier – men hur väl behandlingen fungerar varierar stort. Med en noggrannare klassifikation skulle möjligheterna att individualisera och effektivisera behandlingen öka.

Nu har ett internationellt team lett av brittiska forskare studerat 2 000 tumörer in i minsta detalj. Både DNA och RNA har studerats för att se vilka gener som är muterade, vilka som överuttrycks och vilka som är inaktiva. Även förekomsten av upprepade DNA-sekvenser och små avvikelser i arvsmassan har skärskådats.

Resultatet är att alltså att tio subgrupper eller kluster kunde urskiljas, med distinkt olika kliniskt utfall. Överlevnaden skiljer sig markant mellan grupperna. Medan kluster två och fem hade en 15-årsöverlevnad på 40 procent överlevde 75 procent av kvinnorna i subgrupperna tre och fyra i minst 15 år.

Kunskapen skulle kunna göra det möjligt att ge bättre information till patienterna, men när det kommer till behandling finns idag bara skräddarsydd terapi till en av de tio grupperna – nämligen den som svarar på Herceptin. Förhoppningen är förstås att på sikt kunna designa individualiserade terapier för alla tio grupperna.

Läs abstract:

Christina Curtis med flera. The genomic and transcriptomic architecture of 2,000 breast tumours reveals novel subgroups. Nature, publicerad online den 18 april.

LISA JACOBSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev