Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Cancerceller använder protein från fostertiden

Publicerad: 3 oktober 2008, 08:25

Svenska forskare har identifierat en unik receptor på ytan hos blodcancerceller som kan göra dem sårbara för målriktade läkemedel.


Forskningen kring blodsjukdomen kronisk lymfatisk leukemi kan nyligen ha gjort ett genombrott. Två olika forskargrupper, varav en från Sverige, har upptäckt att leukemiceller bär på en särskild receptor som inte återfinns hos friska celler. Detta unika kännetecken hoppas forskarna utnyttja för att utveckla läkemedel som riktar sig mot de sjuka cellerna och dödar dem.

– Vi har visat att den här receptorn finns uttryckt både på gen- och proteinnivå hos alla patienter med kronisk lymfatisk leukemi, utan undantag. Däremot finns den inte hos friska celler, säger Håkan Mellstedt, professor vid institutionen för klinisk onkologi och patologi på Karolinska institutet i Solna.

Receptorn, en så kallad tyrosinkinasreceptor, heter Ror1 och ser ungefär likadan ut hos de flesta djurarter, från människa till rundmask. I normala fall tycks den spela en viktig roll under den tidiga organutvecklingen, men den slutar att uttryckas kort efter embryostadiet. Av någon anledning väcks den alltså till liv igen hos cancercellerna.

Tillsammans med sin forskargrupp har Håkan Mellstedt undersökt blodceller från 100 patienter med kronisk lymfatisk leukemi som jämförts med blod från friska patienter. Resultatet var slående. Hos samtliga av cancerpatienterna hittades Ror1 på de vita blodkropparna, men inte hos någon i den friska kontrollgruppen.

Studien publicerades i början av september i tidskriften International Journal of Cancer och bekräftade resultat som publicerades tidigare i år av en amerikansk forskargrupp i tidskriften Clinical Cancer Research.

I ett än så länge opublicerat försök har Håkan Mellstedt och hans kolleger lyckats stänga av genen för Ror1 med hjälp av så kallad rna-interferens. Det gav uppmuntrande resultat.

– När vi tystade genen såg vi att cancercellerna dog, det inducerade apoptos. Det betraktar vi som ett första bevis på att det här är en väldigt spännande väg, säger Håkan Mellstedt.

Nu letar forskargruppen efter lämpliga antikroppar som kan blockera olika delar av receptorns proteinstruktur. Men de är inte ensamma i jakten. Patent på att utnyttja receptorn som läkemedelsmåltavla har redan börjat dyka upp – och deras utformning ger en fingervisning om vad andra forskargrupper hoppas på. Och receptorn ser ut att vara intressant för mer än bara kronisk lymfatisk leukemi. Ett av patenten gäller till exempel bröstcancer.

– När vi började med det här trodde vi att Ror1 var unikt för kronisk lymfatisk leukemi. Men vi har tittat på andra hematologiska maligniteter, till exempel akut lymfatisk leukemi, och finner att receptorn uttrycks även här. Så mer och mer tyder på att det här är en receptor som kan spela en viktig roll för många olika typer av tumörceller, säger Håkan Mellstedt

Jörn Spolander

Forskare
Namn: Håkan Mellstedt, Hodjattallah Rabbani, Anders Österborg med flera.
Projekt: Ror1 – en tyrosinkinasreceptor för potentiell målriktad behandling.
Finansiering: Cancerföreningen i Stockholm, Konung Gustav V:s Jubileumsfond med flera.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev