Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Cancerfonden: Utbildning påverkar risken att dö i cancer

Publicerad: 21 mars 2018, 07:09

Enligt Cancerfonden är utbildningsnivån hos patienten avgörande för vilka undersökningar som görs.

Foto: Thinkstock

Lågutbildade löper en betydligt högre risk att dö av sin cancer, jämfört med högutbildade. Det konstaterar Cancerfonden i sin senaste rapport.


Ämnen i artikeln:

ProstatacancerBröstcancerLungcancer

Att drabbas av cancer är en mardröm, men för lågutbildade är denna mara än värre såtillvida att de löper en betydligt högre risk att dö av sin sjukdom, jämfört med högutbildade. Denna ojämlikhet anser Cancerfonden kostar 2 900 människors liv varje år.

Cancerfonden har i rapporten analyserat hur utbildning påverkar risken att dö av sin cancerdiagnos.

– Om man ser till all cancer finns det ingen större skillnad i insjuknandet. Lågutbildade drabbas ungefär av lika mycket cancer som högutbildade. Men om man ser till överlevnaden finns tydliga skillnader, säger Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Personer med enbart grundskola drabbas dock av lite andra cancersjukdomar än personer med eftergymnasial utbildning. Bland lågutbildade kvinnor, till exempel, är lungcancer vanligare än bland högutbildade. Å andra sidan diagnostiseras högutbildade oftare med bröstcancer. Malignt melanom och prostatacancer är också en vanligare diagnos bland dem.

Men även om man tar hänsyn till dessa skillnader och jämför ett åldersstandardiserat antal för respektive cancersjukdom finns en uppenbar ojämlikhet. Lågutbildade kvinnor har 40 procents högre dödlighet i cancer, jämfört med högutbildade. För män är skillnaden 36 procent.

Orsakerna till denna skillnaderna är flera och skiljer sig åt för olika diagnoser, men tidigare studier har visat att tiden från misstanke till diagnos och från diagnos till behandling oftare är längre för lågutbildade, jämfört med högutbildade. Dessutom får högutbildade "mer" behandling. Exempelvis är sannolikheten att en lågutbildad får en skelettröntgen vid prostatacancer betydligt lägre än att en högutbildad får det. Och så vidare.

– De lågutbildade utreds och behandlas på ett ojämlikt sätt. Men enligt lagen ska vården vara jämlik. Sjukvården har ett ansvar att se till att alla får en lika bra behandling, säger Jan Zedenius.

Dagens Medicin: Men hur kommer ni fram till att det just är ojämlikhet i vården som orsakar 2 900 fler dödsfall bland lågutbildade per år när det är så mycket annat som också har betydelse?

– Det är vården i en utsträckt bemärkelse vi avser, det behöver inte bara handla om det enskilda mötet läkare och patient. Vården har också ett uppdrag att utjämna skilda beteenden, att ägna sig åt prevention och att underlätta för screening till exempel. Det ska inte behöva spela någon roll om man är hög- eller lågutbildad, säger Jan Zedenius.

För att komma tillrätta med skillnaderna kräver nu Cancerfonden att regeringen och vården tar sitt ansvar.

– Vi vill att landstingen ska sätta upp mätbara, specifika, mål för hur man ska minska klyftorna i cancervården. Men för att kunna göra det måste regeringen ge i uppdrag att tillgängliggöra och tydliggöra data så att det går att mäta huruvida man når dessa mål eller inte, säger Jan Zedenius.

Dessutom, säger han, bör alla vårdutbildningar få ett tydligare fokus på socioekonomiska skillnader.

Cancerfondens krav

Att alla landsting ska sätta upp mätbara mål för hur man ska minska klyftorna i cancervården, till exempel hur mycket man ska öka andelen med lägre utbildning som genomgår screening.

Att lagstiftningen ses över så att statistik och data blir tillgängligt för landstingen samt relevanta myndigheter och organisationer att kunna genomföra och utvärdera analyser och insatser för en mer jämlik vård.

Att alla vårutbildningar får ett tydligare fokus på socioekonomiska skillnader i hälsa och vårbehov, och vad vården kan göra för att minska dem.

Källa: Cancerfonden

JOHAN NILSSON/TT OCH SUSANNA PAGELS/DAGENS MEDICIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev