Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag10.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Cancer

Cancerpatienter följs upp på nytt sätt vid Akademiska

Publicerad: 2 december 2009, 10:29

Cancerpatienter följs upp på nytt sätt vid Akademiska

Foto: Foto: Photos.com

Att ge läkarna bättre koll – det är målet med ett nytt uppföljningssystem för bröstcancerpatienterna på Akademiska sjukhuset. Men det har knorrats över att systemet stjäl tid.


Sedan i början av hösten följs alla bröstcancerpatienter vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala upp med ett webbaserat datasystem, kallat RealQ. Systemet hanterar information om patientens sjukdomshistoria, behandlingar och behandlingsresultat. Alltsammans presenteras i realtid som en grafisk bild på läkarens dataskärm.

– Den stora nyttan är att vi får en snabb översyn över vilka behandlingar patienten fått och vilka resultat de gett, säger Henrik Lindman, överläkare på kliniken och ansvarig för införandet av systemet.

Att kunna söka på en specifik behandling och snabbt se vilka patienter som fått den och hur det gått för dem är en annan stor fördel, menar Henrik Lindman. Systemet innehåller även information om biverkningar, något som patienterna själva matar in i väntrummet vid varje behandlingstillfälle.

– Det öppnar enorma möjligheter att studera frågor som vi tidigare inte haft tid eller energi att undersöka, till exempel kring livskvalitet och hur länge patienterna varit sjukskrivna. Frågeställningar som vi tidigare bara kunnat undersöka i projektform kan vi nu följa upp kontinuerligt, säger Henrik Lindman.

Systemet används redan runt om i landet inom vården av hiv-patienter och reumatiker, men det är nu första gången det testas inom cancervården. Under våren utvärderades datasystemet i ett pilotprojekt på kliniken med 58 bröstcancerpatienter med metaserad sjukdom.

– Det har fungerat bra, även om det alltid finns problem i början. Framför allt tycker läkarna att det tar tid och är stressigt, man vill inte trycka på knappar i onödan. Men på sikt hoppas vi att systemet även ska spara tid genom automatisk överföring av data till kvalitetsregistren, vilket skulle ersätta de rapporter som vi skickar i dag, säger Henrik Lindman.

Det nya uppföljningssystemet har enligt Henrik Lindman en rad fördelar jämfört med dagens journalsystem, som han jämför med att ”stoppa papper i en burk”.

– Journalsystemen ställer inga krav på läkaren, alla som gjort journalstudier vet hur dåligt saker och ting egentligen journalförs. Nu blir det en betydligt mer strukturerad insamling av det viktigaste: behandlingsutfall och biverkningar. Det innebär också att vi läkare tvingas att bli mer strukturerade, säger han.

Det nya uppföljningssystemet kan dock inte ersätta journalsystemen utan ska ses som ett komplement.

Planen är att alla cancerpatienter på Akademiska sjukhuset ska följas upp med det nya systemet, förhoppningsvis med start under nästa år.

– Det behövs bara små förändringar för att det ska passa även andra cancerdiagnoser, men man avvaktar med de andra diagnosgrupperna tills vi ser hur det gått för oss, säger Henrik Lindman.

Licenskostnaden för själva programvaran är cirka 80 000 kronor per år. Därutöver har kliniken även en sjuksköterska som under uppstartsskedet arbetar med att föra in uppgifter i systemet.

– Vi hoppas att systemet ska bli kostnadsneutralt för vården genom att vi har ett samarbete med industrin, som får köpa loss information om läkemedelsanvändningen mot en avgift, säger Henrik Lindman.

Har tilldelats sjukvårdens IT-pris

Uppföljningssystemet som sedan i höstas används bland bröstcancerpatienter på Akademiska sjukhuset kallas RealQ och är en webbaserad plattform för kliniska beslutsstöd. Det har utvecklats av företaget Health Solutions i samarbete med flera universitetssjukhus. 2008 kammade RealQ hem förstaplatsen i sjukvårdens IT-pris i klassen nationella vårdstöd. Priset delas ut av Dagens Medicin och Computer Sweden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev