Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Cellprov överraskande effektivt

Publicerad: 1 mars 2012, 23:30

Screening för livmoderhalscancer gör att cellförändringar kan upptäckas i ett tidigt skede men ger också förbättrade behandlingsmöjligheter i de fall cancern inte kunnat förebyggas.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Det visar den hittills mest ambitiösa genomgången av det svenska cellprovsprogrammet. Forskarna betecknar resultaten som bättre än vad de trott på förhand.

– Vår slutsats är att screening för livmoderhalscancer fungerar mycket bra i Sverige. De som en gång la upp programmet gjorde allt rätt, säger Bengt Andrae, överläkare vid kvinnokliniken i Gävle sjukhus och en av forskarna bakom studien.

Undersökningen visar att 92 procent blir botade av de kvinnor som får livmoderhalscancer upptäckt genom cellprovskontroll. Motsvarande siffra när cancern upptäckts på grund av symtom var 66 procent.

Men i den senare gruppen ökade chansen till bot om kvinnan nyligen gått på cellprovskontroll, sannolikt för att kvinnor som genomgår screening är mer uppmärksamma på symtom.

– Sammantaget visar våra siffror att tidig upptäckt av livmoderhalscancer genom screening ger förbättrad chans till bot snarare än överdiagnostik av ofarliga cancrar, säger Bengt Andrae.

I Sverige kallas alla kvinnor i åldrarna 23 till 60 år till cellprovskontroll var tredje år.

Enligt Bengt Andrae är en utmaning i framtiden att programmet bättre behöver anpassas för att följa vissa kvinnor även efter att de fyllt 60 år.

– Det gäller dem som haft cellförändringar eller som inte deltagit regelbundet i kontroller. Forskning pågår om kvinnor med förhöjd risk kan behöva screenas även sedan de fyllt 60 år, säger han.

Studien är gjord inom ramen för kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll som styrs från Karolinska institutet i Solna. Undersökningen bygger på data från samtliga nya fall av livmoderhalscancer som inträffade i Sverige under åren 1999 till 2001. Kvinnorna i studien följdes sedan i snitt under 8,5 år.

I analysen av materialet använde forskarna sig av en statistisk metod för att beräkna andel kvinnor som botats. Därmed undvek de problem med så kallad ”lead time bias”, vilket är att individer kan få skenbart bättre överlevnad då cancer upptäcks tidigare utan att livet förlängs.

Livmoderhalscancer drabbar ungefär 450 kvinnor årligen i Sverige, varav runt 140 avlider. Av de sammanlagt 373 dödsfallen i den nu aktuella studien hade tre fjärdedelar inte deltagit regelbundet i cellprovsprogrammet.

Läs hela originalartikeln: Screening and cervical cancer cure: population based cohort study. BMJ2012;344:e900.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev