måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Den tredje typen av checkpointhämmare får klartecken

Publicerad: 1 augusti 2022, 13:04

Det dubbelverkande antikroppsläkemedlet Opduolag.

Foto: Getty Images

EU:s läkemedelsmyndighet EMA vill se godkännande för kombinationsläkemedlet Opduolag för immunterapi av vissa patienter med framskridet malignt melanom.

Ämnen i artikeln:

EMABristol Myers SquibbUppsala universitetNew England Journal of MedicineLäkemedelMalignt melanom

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Läkemedlet består dels av den redan etablerade PD-1-immuncheckpointhämmaren nivolumab, dels av den tidigare ej godkända antikroppen relatlimab. 

Den senare blockerar receptorer av typen LAG-3 på ytan av immunsystemets T-celler, som liksom PD-1 medierar en bromsande effekt på T-cellernas angrepp på tumörcellerna. 

Läs också: Adjuvant behandling kan breddas vid melanom 

Efter anti-PD-1 och anti-CTLA-4 blir anti-LAG-3 den tredje typen av immuncheckpointhämning som kan komma till användning i immunterapin av cancersjukdom. 

EMA:s rekommendation baseras på en randomiserad studie som Dagens Medicin tidigare rapporterat om och som i januari publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine. Myndigheten snävar in marknadstillståndet för Opduolag till en grupp patienter som syntes ha störst nytta av behandlingen, nämligen de som har lågt uttryck av tumörmarkören PD-L1.  

Här visade studien att kombinationsbehandlingen ökade tiden fram till att sjukdomen förvärrades med 3,7 månader, jämfört med enbart nivolumab. Om denna skillnad översätts i en överlevnadsfördel återstår att se. 

Nackdelen med kombinationsbehandlingen är ökade biverkningar jämfört med enbart nivolumab, men forskarna konstaterar att denna ökning ändå inte var lika tydlig som när nivolumab kombineras med CTLA-4-checkpointhämmaren ipilimumab. Det senare är en behandling som redan är etablerad i dag och som används vid högre tumörbörda och lågt uttryck av PD-L1. 

Gustav Ullenhag, professor i onkologi vid Uppsala universitet, bedömer att det nya läkemedlet kan bli ett intressant tillskott i behandlingen av framskridet melanom även om det återstår att se vilken plats i terapin det kommer att få. 

– Opduolag skulle främst användas i den grupp patienter som i dag är aktuella för den mer välstuderade kombinationen nivolumab plus ipilimumab och här är de mildare biverkningarna med det nya läkemedlet en fördel. Samtidigt pekar ny forskning på att de kraftigare biverkningarna med nivolumab plus ipilimumab kan minskas om man minskar dosen av ipilimumab eller ger en förbehandling med läkemedlet tocilizumab, säger han och fortsätter:

– I ett längre perspektiv skulle det vara intressant att undersöka om anti-LAG-3 i kombination med anti-PD-1 skulle kunna ha en roll hos patienter som progredierat på anti-PD-1 i kombination med anti-CTLA-4 eller vice versa

För att Opduolag ska få ett formellt marknadstillstånd måste EMA:s rekommendation först också klubbas igenom av EU-kommissionen. En eventuell användning i klinisk rutin i svensk sjukvård är också avhängigt vilket pris läkemedlet får. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev