lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Efterlängtat bevis för onkolytiska virus

Publicerad: 7 juni 2017, 05:55

Angelica Loskog, professor i immunterapi vid Uppsala universitet. Foto: Carl-Magnus Hake

Positiva kombinationsresultat för virusbehandling vid melanom och för T-cellsbehandling vid multipelt myelom. Det är två saker som väckt professor Angelica Loskogs intresse på årets kongress.

Ämnen i artikeln:

ASCOMalignt melanom

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Hemma vid Uppsala universitet forskar hon på experimentella immunterapier vid olika tumörsjukdomar, så hennes fokus ligger i lite tidigare fas än de stora patientstudier som oftast får uppmärksamhet på Asco-kongressen.

– Men även inom mina områden presenteras det saker som är viktiga, säger Angelica Loskog.

Från årets kongress lyfter hon bland annat flera resultat från så kallade onkolytiska virus, det vill säga behandlingar där man på olika sätt utnyttjar modifierade virus för att bekämpa cancertumörer.

Framför allt en studie var viktig, anser Angelica Loskog. I den undersöktes en kombination av det redan godkända virusläkemedlet T-vec (talimogene laherparepvec/imlygic)och immuncheckpointhämmaren ipilimumab (Yervoy) vid framskridet malignt melanom. Effekten sett till förmåga att krympa tumörer var högre bland de som lottats till kombinationen, jämfört med de som bara fått ipilimumab.

– Den här studien kan se ses som ”proof of concept” för hela fältet med onkolytiska virus. Generellt sett har det varit svårt att se tydliga resultat med virusbehandling, men man har hoppats på bättre framgång i kombination med checkpointhämmare som minskar tumörens motståndskraft mot immunförsvaret. Och detta verkar man nu se i denna studie, säger Angelica Loskog.

Hon tror att studien kommer att bana väg för andra liknande studier inom andra tumörområden, vilka delvis redan startats.

– En väg framåt för hela immunterapin vid cancersjukdom är troligen att kombinera terapier som aktiverar immunförsvaret mot tumören med terapier som tar bort bromsarna, som checkpointhämmare, säger Angelica Loskog.

Inom behandling med genetiskt modifierade T-celler, så kallade Car-T-celler, kom det uppmärksammade resultat i en kinesisk fas 1-studie vid multipelt myelom. Av 34 tungt förbehandlade patienter hade samtliga fått se sin tumörbörda krympa markant efter två månader.

– Det är roligt att se resultat av Car-T-celler även vid de här mer svåråtkomliga tumörer som multipelt myelom. Hittills har man främst sett goda resultat vid leukemier, där tumörcellerna snurrar runt i blodet. Intressant med denna studie var också att forskarna använde en annan molekylär måltavla än den CD19 som tidigare varit vanligast, säger Angeliga Loskog.

I övrigt från kongressen ser hon en ökad trend med större studier inom immunterapi där immunmarkörer kan utvärderas på ett sätt som ger säkrare underlag för att eventuellt styra behandling.

– Här finns inget enskilt resultat som sticker ut men jag tror att här kommer komma resultat i framtiden som kan få praktisk nytta i olika behandlingssituationer, säger Angelica Loskog.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev