Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag04.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Cancer

”En av de bästa Asco-kongresserna på länge”

Publicerad: 3 Juni 2015, 14:38

Jonas Bergh.

Foto: Carl-Magnus Hake

Asco 2015. Årets kongress bjöd på flera intressanta nyheter inom bröstcancer, enligt professor Jonas Bergh. Han lyfter bland annat fram nya data kring neoadvjuant behandling av Her2-postiva tumörer.


Ämnen i artikeln:

ASCO

– Ser man till hela kongressen inom alla områden tycker jag den varit en av de bästa på länge. Inte minst är det roligt att se den lovande effekten av immuncheckpointhämmare vid melanom, säger Jonas Bergh, professor i onkologi och ordförande i svenska bröstcancergruppen.

Inom bröstcancer lyfter han bland annat fram en långtidsuppföljning av en mindre studie där man gav Her2-blockad och cytostatika inför operation av tidiga tumörer. Slutsatsen var att överlevnaden förbättrades när man gav två Her2-blockerande antikroppar, trastuzumab och pertuzumab, i stället för bara trastuzumab och cytostatika.

Därmed bekräftas nyttan man sett av dubbelblockad i tidigare uppföljningar av studien, enligt Jonas Bergh, som är.

– Bland det mest intressanta i studien var att man såg att de som fått komplett patologisk remission också levde längre. Det har diskuterats hur viktig sådan remission är efter neoadjuvant behandling och det förefaller alltså vara viktigt vid Her2-postiv bröstcancer, liksom vid trippelnegativ bröstcancer, säger han.

En annan studie visade att postmenopausala kvinnor som fått adjuvant behandling med aromatashämmare fick halverad risk för frakturer om de fick tillägg med osteoporosläkemedlet denosumab.

– I diskussionen kring den studien togs det upp att en ny metaanalys visat på en överlevnadsfördel för patienter som får standardbehandling mot tumören samtidigt som bisfosfonater. Och numera rekommenderar vi bisfosfonater till äldre kvinnor i Sverige. Frågan är om man kommer se en liknande överlevnadsvinst också med denosumab, säger Jonas Bergh.

En studie som fått viss uppmärksamhet på Asco-kongressen är Paloma-3 som inkluderade patienter med spridd hormonreceptorpositiv sjukdom och som slutat svara på konventionell hormonbehandling.

Resultatet i studien pekar på en sex månaders vinst i progressionsfri överlevnad hos patienter som fått tillägg med det nya läkemedlet palbociclib till standardbehandling med fulvestrant.

Jonas Bergh ser det nya läkemedlet som ”potentiellt intressant”.

– Det behövs nya mediciner mot metastatisk bröstcancer. Nackdelen är att vi inte har siffror på överlevnad ännu, eftersom studien analyserats väldigt tidigt så att data måste anses som omogna. Det behövs mer studier innan bilden kan klarna vilken roll palbociclib kan få, säger Jonas Bergh.

I den adjuvanta behandlingen av Her2-positiv  bröstcancer lyfter han sist fram en studie med den nya kinashämmaren neratinib. Patienter som varit fria från återfall efter ett år med standardbehandling lottades till det nya läkemedlet eller placebo.

Efter två års uppföljning var det en klar minskad risk för återfall bland patienter som fått neratinib, till priset av fler gastrointestinala biverkningar.

– Det här var ett lovande resultat men uppföljningen var mycket tidig och frågan är om resultatet håller vid längre uppföljningar och om det innebär en överlevnadsvinst, säger Jonas Bergh.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev